Muutoksia pormestarien avustajakunnassa

Pormestari  Jan Vapaavuoren erityisavustaja Hanna Laine on aloittanut 26.10. kaupungin koronakoordinaatioryhmän yhteyspäällikkönä. Tehtävässä Laine koordinoi kaupunkiyhteistä koronavalmistelua ja toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

Laineen tilalle pormestarin erityisavustajaksi tulee loppuvuodeksi Anniina Iskanius. Iskanius siirtyy tehtävään kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin Pia Pakarisen erityisavustajan tehtävistä. Pakarisen uutena erityisavustajana aloittaa 28.10. Lyydia Ylönen, joka hoitaa tehtävää joulukuun loppuun saakka.

Myös sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansan erityisavustaja vaihtuu. 9.11. tehtävässä aloittaa Hanna Hannus, joka korvaa erityisavustajana aiemmin toimineen Heikki Sairasen.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäen erityisavustajana jatkaa Julianna Kentala, ja kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyarin erityisavustajana jatkaa Hanna Isbom.

Lisätiedot:

Helsingin pormestarit