Mukana-ohjelma hakee systeemisiä ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisyyn

Syrjäytyminen on usein kasauma vastoinkäymisiä ja huonoja lähtökohtia. Nuoren ihmisen kohdalla riskit voivat sekoittua viheliäiseksi vyyhdiksi, josta on vaikea erottaa, mikä tekijä oli sen alullepanija. Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen Mukana-ohjelman, joka tähtää lasten ja nuorten syrjäytymisen, sen ylisukupolvisen periytymisen ja alueellisen eriytymisen vähenemiseen Helsingissä.

– Helsingin tavoitteena on nostaa koko syrjäytymisen vastainen taistelu uudelle tasolle, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kiteyttää.

Kaupungissa on tehty paljon syrjäytymisen ehkäisemiseksi, mutta ongelma ei ole poistunut, vaan osin vain syventynyt ja kasaantunut.

– Yksikään helsinkiläinen nuori ei saa pudota. Syrjäytyminen on yksi yhteiskuntamme vakavimmista ongelmista ja on korkea aika koventaa panoksia taistelussa sen juurisyitä vastaan. Tämä vaatii meiltä kaupungissa nykyistä parempaa yhteistä tekemistä ja systeemistä tarkastelua, Vapaavuori avaa Mukana-ohjelman tarkoitusta.

Ohjelmassa tarkemmiksi toiminta-alueiksi on valittu Mellunmäki, Kontula, Meri-Rastila, Malmi, Kannelmäki ja Malminkartano. Näillä alueilla on kerätyn datan perusteella tekijöitä, jotka ennakoivat huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Alueilla käynnistetään systeemiseen muutokseen tähtääviä kokeiluja, muun muassa kouluyhteisöjä kehittävä Me-koulukokeilu. Aluevalintoihin liittyy myös täydennysrakentamista, jolla voidaan yleisesti nostaa alueiden profiilia ja vahvistaa myönteistä kehitystä.

Ohjelmassa on myös toimenpiteitä ja olemassa olevan palvelutarjonnan kehittämistä, joka vaikuttaa koko kaupungin laajuisesti.

Varhainen ja konkreettinen tuki perheiden avuksi

Syrjäytymisen syyt liittyvät usein turvattomaan ja köyhään lapsuuteen, yksinäisyyteen ja peruskoulun varaan jäämiseen. 

– Käännämme katseet syrjäytymistä aiheuttavien ongelmien perimmäisiin syihin. Perheiden on saatava tukea niin varhaisessa vaiheessa, etteivät ongelmat pääse kasaantumaan hallitsemattoman suuriksi. Syrjäytymisen ehkäisyssä on tärkeää kohdentaa toimenpiteet oikea-aikaisesti ja vahvistaa niin varhaiskasvatuksen, koulun kuin harrastustenkin toimintamahdollisuuksia. Lasten ja nuorten tarpeita ei saa lokeroida eri palveluihin ja niiden väliset turhat rajat pitää purkaa, ohjelman projektipäällikkö Katja Rajaniemi kertoo.

– Helsingissä on vahva tahto pitää kaikki mukana. Mukana-ohjelman tavoitteet ovat hyvin konkreettisia: haluamme varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on ystäviä ja vähintään yksi turvallinen aikuinen elämässään. Jokaisella nuorella on oltava todellinen mahdollisuus suorittaa peruskoulun jälkeinen tutkinto. Lapsuus vähävaraisessa perheessä ei saa määrittää lapsen ja nuoren mahdollisuuksia ja tulevaisuutta. Lapsiperheiden köyhyyteen on puututtava. Nämä tavoitteet ovat päämääränä, kun kehitämme Helsinkiä paremmaksi kaupungiksi kaikille lapsille ja nuorille, Rajaniemi jatkaa.

Ohjelmassa tavoitellaan syrjäytymisen juurisyihin pureutuvaa muutosta, joka vaikuttaa rakenteisiin ja ajattelutapoihin. Ratkaisuja etsitään yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja palveluiden, valtion, kaupunkilaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Ohjelman vetovastuu on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Mukana-ohjelma on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman suunnitelman 11.2.2019.

Lisätietoja:

Kaupunkistrategia 

Nuorten hyvinvointikertomus