Helsinki tehostaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä

Helsingin kaupunki on valmistellut lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä vahvistavan ohjelman, jonka toimenpitein halutaan vaikuttaa syrjäytymisriskiin ja sen syihin jo ennen lapsen syntymää.
 
Syrjäytymisen ehkäisy on yksi kaupunkistrategian kärkihankkeista. Mukana-ohjelma, joka tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn maanantaina 28.1., on kokonaisvaltainen ohjelma, jossa syrjäytymisen haastetta on pyritty lähestymään uudenlaisilla tulokulmilla. Ohjelma kattaa kaikki kaupungin toimialat ja sen tavoittelemat muutokset ovat kaupunkitasoisia. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkiyhteisen strategiahankkeen vetovastuu on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.  

– Helsinki aikoo pitää kaikki mukana entistä paremmin ja Mukana-ohjelman vahvuutena on, että se esittää konkreettisia toimia syrjäytymisen ehkäisyksi, toteaa apulaispormestari Pia Pakarinen tänään julkaisemassaan blogissa


– Ulkomaalaistaustaisille helsinkiläiskoululaisille kehitetään oppimisedellytyksiä. Kontulan 3.-luokkalaisille hankitaan säännöllinen harrastus. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyömalleja kehitetään ja uutena toimintamallina otetaan käyttöön ensi kertaa ilmiölähtöinen budjetointi, toteaa Pakarinen.
 
Mukana-ohjelma on luettavissa kaupunginhallituksen  kokouksen 28.1.2019 esityslistalta.

JAA