Lasten jalkapallojoukkue, kuva Vesa Laitinen.

Miten Islannin mallia voidaan soveltaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Tätä kysymystä pohtimaan kokoontuvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien asiantuntijat, luottamusmiehet ja sidosryhmien edustajat 2. lokakuuta.

Eri alojen asiantuntijat Uudeltamaalta vierailivat keväällä 2019 Reykjavikissa tutustumassa Islannin kokemuksiin HUS:n järjestämällä opintomatkalla. Nyt järjestettävässä tapaamisessa pohditaan yhdessä, miten Islannin mallia voidaan soveltaa pääkaupunkiseudulla lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi. Vieraana asiaa alustamassa ovat Reykjavikin apulaispormestari Heiða Björg Hilmisdóttir sekä valtiosihteeri Tuomo Puumala.

Tilaisuus on jatkoa pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyslautakuntien yhteistapaamisille, joita on järjestetty Helsingissä ja Espoossa. Keväällä 2019 Espoossa järjestetyssä tapaamisessa päätettiin jatkaa yhteistä keskustelua laajemmin, ja kutsua mukaan myös nuorivaltuustojen ja vanhempainyhdistysten edustajia pohtimaan yhdessä seuraavia askelia. 

Tilaisuuteen on kutsuttu pääkaupunkiseudun lautakuntia, kaupunkien, vanhempainyhdistysten ja nuorisovaltuustojen edustajia sekä muita lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa työskenteleviä tahoja.

Islannin malli – tästä on kyse:

  • Islannissa nuorten päihteidenkäyttö oli 1990-luvulla vakava ongelma, kunnes maassa päätettiin tehdä järeitä toimenpiteitä nuorten vapaa-ajanvieton muuttamiseksi.
  • Lähtökohtana oli tutkimustieto: valvomaton vapaa-aika ja päihteitä käyttävät kaverit altistivat nuoria päihteidenkäyttöön, kun taas organisoitu vapaa-ajan toiminta ja perheen kanssa vietetty aika suojasivat nuoria päihteiltä.
  • Islanti alkoi vahvistaa suojaavia tekijöitä. Kaikille lapsille ja nuorille tarjottiin organisoitua vapaa-aikaa eli harrastuksia ammattivalmentajineen.
  • Koska harrastaminen järjestettiin koulupäivän päätteeksi, nuorille vapautui iltaisin yhteistä aikaa omien vanhempien kanssa. Maa sääti myös lasten kotiintuloajat lastensuojelulakiin.
  • Toimenpiteet olivat suuri menestys ja vähensivät kahdessa vuosikymmenessä islantilaisnuorten päihteidenkäyttöä Euroopan korkeimmalta tasolta maanosan matalimmalle.