Kaupungin tilat käytössä. Kuva: Helsingin aineistopankki.

Millaisia kaupungin tiloja, tilapalveluita ja välineitä haluaisit varata ja miten sen haluaisit tehdä? Vastaa kyselyyn

Helsingin kaupungin palvelujen digitalisoinnin tavoite on helpottaa kaupunkilaisten arkea ja että kaupunkilaiset löytävät palvelunsa nykyistä nopeammin. Löydettävyyden ja helppouden ideaa tukee kaupungin halu saada kaupungin tiloja ja välineitä – kuten vaikkapa kokoustiloja, hiekkakenttiä, kirjastojen ompelukoneita ja 3D-printtereitä – kaupunkilaisten käyttöön mahdollisimman laajasti.

Nyt Helsingin kaupunki haluaa kysyä sinulta, helsinkiläinen, millaisia käyttötarpeita ja -mieltymyksiä sinulla on tila- ja välinevarauksille. Kaupunki haluaa myös ymmärtää paremmin, miten nykyisin käytössä olevat ratkaisut vastaavat näihin tarpeisiin ja tarkentaa, miltä tavoitetila tulevaisuudessa voisi näyttää.

Kysely on suunnattu helsinkiläisille kaupunkilaisille, yrityksille ja yhdistyksille. Kyselyssä voit ottaa kantaa säännöllisten ja yksittäisten tilavarausten käyttöön sekä erilaisten välineiden ja tilapalveluiden varauskäytäntöihin.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia ja kaikki kyselyyn vastaajat voivat osallistua myös palkintojen arvontaan. Palkintoina arvotaan Helsinki-aiheisia tuotepalkintoja. Vastausaika päättyy 13.9.2020.

Kaupungin tilojen varausjärjestelmän kehittämisen tavoitteena on julkisten tilojen käytön tehostaminen ja saavutettavuuden parantaminen. Tilojen tehokas käyttö ja tyhjäkäynnin vähentäminen tukee osaltaan myös Hiilineutraali Helsinki 2035 –ilmastotavoitetta.

Osallistu kyselyyn tällä sivulla.