Ihmisiä kesäpäivänä Pasilan puistossa. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy © Helsinki Marketing

Mielenterveyspalvelujen kustannukset ovat nousussa

Mielenterveyspalvelujen kustannukset ovat kasvussa. Mielenterveyspalvelujen järjestäminen kuutoskaupungeissa maksoi keskimäärin 231 euroa 18 vuotta täyttänyttä asukasta kohden vuonna 2018, kun kaksi vuotta aiemmin asukaskohtainen kustannus oli 214 euroa. Kokonaiskustannukset lisääntyivät 6 prosenttia edellisvuodesta. Asiakas- ja käyntimäärät kasvoivat etenkin psykiatrisessa avohoidossa. Myös nettiterapian määrä on kasvussa. 

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut ja etenkin kotiin vietävät palvelut ovat laajentuneet kuutoskaupungeissa. Tämä on linjassa laitoshoidon vähentämisen tavoitteen kanssa. Kotiin annettavan tuen avulla tuetaan asiakkaan itsenäistä asumista ja ehkäistään asunnottomuutta ja laitospalvelujen tarvetta. Myös integroitujen päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarjonta on lisääntynyt. Keskittämällä palveluja pyritään siihen, että usein yhdessä esiintyviä päihteiden ongelmakäyttöä ja mielenterveysongelmia hoidettaisiin kokonaisuutena sekä yhdistettynä muuhun terveydenhuoltoon.

Opioidiriippuvaisten korvaushoito on lisääntynyt kuutoskaupungeissa viime vuosina. Korvaushoidon piirissä oli 2 392 asiakasta vuonna 2018. Korvaushoidon asiakasmäärä kasvoi 11 prosenttia vuodesta 2017 ja 35 prosenttia vuodesta 2014.

Tulokset ilmenevät Kuusikko-työryhmän julkaisusta, jossa kuvataan kuuden suurimman kaupungin täysi-ikäisen väestön päihdehuollon palvelujen ja mielenterveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia viime vuonna.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2018


JAA