Markus Kühn. (Kuvaaja: Sakari Röyskö)

Markus Kühn on valittu Helsingin strategiajohtajaksi

Helsingin kaupungin uuden strategiaosaston johtoon on valittu KTM Markus Kühn. Tehtävää haki yhteensä 113 henkilöä.

Strategiajohtaja vetää kaupunginkansliaan vuoden 2020 alussa perustettua strategiaosastoa, jonka keskeisin tehtävä on yhdistää digitalisaatio ja ICT, tutkimus ja analyysi sekä kansainväliset suhteet ja kehittäminen.

Helsingin kaupunkistrategia vastaa osaltaan moniin aikamme keskeisistä kysymyksistä. Strategian onnistuminen vaatii kuitenkin muutosta kaupunkiorganisaation osaamisessa ja toimintakulttuurissa, jossa yhdessä tekemisen ja isompien kokonaisuuksien hahmottamisen merkitys korostuvat.

”Maailma muuttuu ennennäkemätöntä vauhtia. Keskeisimmät globaalit muutosvoimat – kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja digitalisaatio – luovat yhdessä uudenlaisen toimintaympäristön ja vaikuttavat ihmisten elämään peruuttamattomasti. Samalla kaupungeille tulee enemmän vastuuta ja valtaa, joiden myötä jatkuva kyvykkyyden kehittäminen on välttämätöntä. Helsinki on tässä työssä selkeästi edelläkävijä”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Kaupungeilla on pragmaattisina, käytännönläheisinä ja ihmiskeskeisinä toimijoina parhaat edellytykset kääntää muutosvoimat mahdollisuuksiksi. Silti monet kaupungit maailmassa pyrkivät ratkomaan näitä haasteita yksittäisten projektien kautta tai siiloissa. Kuitenkin vain kokonaisvaltaisella näkemyksellä ja johtamisella voidaan saavuttaa pitkän tähtäimen onnistumisia.

Strategiaosaston tavoitteena on kaupunkistrategian ja siihen kuuluvien kärkihankkeiden entistäkin tehokkaampi toteuttaminen yhteistyössä yli organisaatiorajojen.

”Panostamalla strategiatyöhön luomme kaupungin kasvuun, kestävyyteen ja kaupunkilaisten monimuotoistuviin tarpeisiin entistäkin paremmin vastaavia palveluita. Helsingillä on kunnianhimoinen ja innostava strategia. Yhdessä tekemällä ja ennakkoluulottomasti dataa ja teknologiaa hyödyntämällä strategian toteuttamista voidaan vauhdittaa”, Markus Kühn toteaa.

Noin 130 työntekijää käsittävä strategiaosasto toimii suoraan kaupungin ylimmän johdon alaisuudessa tehden läheistä yhteistyötä kaupungin kaikkien toimialojen kanssa.

Strategiajohtajan tarkka aloituspäivä selviää myöhemmin.

Markus Kühn on aiemmin työskennellyt muun muassa strategiajohtajana Postilla, strategiakonsulttina Deloittella ja Capgemini Consultingilla sekä maajohtajana Plandentilla Planmeca-ryhmässä.

Lisää aiheesta:

Kaupunginkanslian strategiaosasto