Marian alueen kehittyminen mahdollistaa alueelle yli 3 000 uutta työpaikkaa

Maria 01:n jatkoksi suunnitellaan uutta kasvu- ja teknologiayrityskorttelia. Marian alueen tarkistettu asemakaavaehdotus on Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltävänä 2. kesäkuuta. Marian startup- ja kasvuyrityskeskittymästä on suunniteltu koko Pohjois-Euroopan mittakaavassa merkittävää kasvuyrityskampusta.

Kaavaratkaisun myötä kantakaupunkiin syntyy uusi, kaikilla kulkumuodoilla saavutettavissa oleva ja tiivis yritysalue, joka tarjoaa edellytykset kasvu- ja teknologiayritystoiminnan tarpeisiin sekä kaupunkilaisille avoimia palveluja. Kaavaratkaisun yhteydessä laaditun liikennesuunnitelman mukaan Mechelininkadun pyöräliikenteen yhteydet sujuvoituvat ja entisen sairaala-alueen poikki avataan uusia jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä.

”Helsingin kilpailukyvyn kannalta on aivan keskeistä luoda edellytyksiä uudelle kasvulle ja työpaikoille. Laajeneva kampusalue jatkaa Maria 01:n menestystarinaa yhdistämällä idearikkaita kasvuyrityksiä, tulevaisuuden tähtiä rahoittavia sijoittajia sekä kasvuyrityksille kansainvälisiä kumppanuuksia tarjoavia suuryrityksiä. Tuleva kasvuyrityskampus onkin tärkeä koko Euroopan laajuisesti ja siitä tulee merkittävä työpaikkakeskittymä”, iloitsee Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Marian alueen kehittyminen yli kolminkertaistaa alueen toimistotilat

Maria 01 on Pohjoismaiden suurin startup-keskittymä, joka laajeni vuoden 2019 lopulla jo 20 000 neliömetriin. Tiloissa toimii tällä hetkellä yli 140 startupia ja kasvuyritystä. Maria 01:ssä kohtaavat ideoitaan kehittävät startupit, suuryritykset, potentiaalisia tulevaisuuden tähtiä etsivät sijoittajat, kiihdyttämöt ja tutkimus- ja kehitystoimintayksiköt.

Marian alueen eteläosalle suunnitellaan 53 000 neliömetrin uudisrakentamista. Alueen kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävän toimitilatäydennysrakentamisen ja koko entisen sairaala-alueen kehittämisen yhtenäiseksi startup- ja kasvuyritysalueeksi. Laajennuksen myötä alueelle tulee yli 3000 uutta työpaikkaa. Uudesta kokonaisuudesta suurin osa tulee olemaan joustavaa toimisto- ja neuvottelutilaa. Lisäksi laajennus sisältää majoitustiloja, ravintoloita, liike- ja palvelutiloja, hyvinvointi- ja liikuntatiloja sekä tapahtumatilaa.

Jos Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, se etenee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Vuoteen 2026 mennessä valmistuvaksi suunnitellulla startup-, kasvu- ja teknologiayrityskampuksella tulisi olemaan tilaa yhteensä useammalle sadalle toimijalle ja noin 4 000 työntekijälle. Alueen eteläosan kasvu- ja teknologiayrityskorttelin kehittävät ja toteuttavat yhteistyössä YIT ja Keva. Marian alueen eteläosan rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021.

  • Maria 01:n startup-keskittymä laajenee – sairaala-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa suojellaan