Malmin lentokentän terminaali.

Malmin lentoasema juhlii 80-vuotista historiaansa

Malmin lentoaseman viralliset vihkiäiset pidettiin 80 vuotta sitten toukokuussa 1938.  Malmin lentokenttä suunniteltiin alusta alkaen kansainväliseksi lentoasemaksi – yhtenä ensimmäisten joukossa Euroopassa. Alueen historiasta on valmistunut Helsingin kaupungin tilaamana video, jossa ääneen pääsevät Malmin lentokentän nuoret ja varttuneemmat lentäjäkonkarit.


Päätöksiä lentokentän sijainnista tehtiin jo 1930-luvun alussa

Valtioneuvosto oli asettanut 1932 toimikunnan tarkastamaan suunnitelmaa maalentokentän sijoittamisesta Vanhankaupunginlahden pohjoisosaan. Selvityksessä päädyttiin kuitenkin siihen, että alue ei sovellu tarkoitukseen, vaan paremmiksi vaihtoehdoiksi nousivat Tattarisuo ja Tuomarinkylän alue. Toimikunnan selvityksestä käy ilmi, että näiden vaihtoehtoisten alueiden muitakin käyttömahdollisuuksia mietittiin. Tuomarinkylä nähtiin sopivaksi alueeksi vaikkapa puutarhaesikaupungille.

Lentoasemalle luovutettavan alueen vuokra-aikaakin mietittiin. Kiinteistölautakunnan näkemys oli, että lentokenttäalueen vuokra-ajaksi riittää 50 vuotta toivotun 99 vuoden sijaan. Alueen sitominen lähes vuosisadaksi lentokenttätarkoituksiin ei olisi ollut taloudellisesti eikä asemakaavapoliittisesti puolustettavissa.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 1934 maalentokentän rakentamista koskevasta sopimuksesta ja samalla päätettiin, että Tuomarinkylää ei luovuteta lentokentän tarpeisiin, koska alue tarvitaan kaupungin asutukseen. Sen sijaan päätettiin luovuttaa korvauksetta noin 55 hehtaarin suuruinen alue Tattarisuon viljelyalueelta Malmin kylässä niin pitkäksi aikaa, kuin valtio katsoo sen tarpeelliseksi. Tosin luovutusajalle mainittiin rajauksena, että ”ei kuitenkaan 50 vuotta pidemmäksi ajaksi”. Tattarisuon valintaa perusteltiin kustannussyillä.

Historiallisen kohteen tulevaisuus avoinna

Lentokentän kiitotiet valmistuivat jo vuonna 1936. Vihkiäisiä vietettiin kaksi vuotta myöhemmin lentoaseman pyöreän hallintorakennuksen valmistuessa, toukokuun 15. päivänä vuonna 1938. Useiden ilmailuntäyteisten vuosikymmenten jälkeen Finavia päätti vuoden 2016 lopussa lennonvarmistus- ja muun toimintansa Malmin lentokentällä. Alue rakennuksineen siirtyi kaupungin haltuun Finavian ja Helsingin kaupungin vuonna 2014 tekemän sopimuksen mukaisesti.

Alueelle on suunnitteilla 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa, jonka rakentamisaikataulusta päätetään yleiskaavan saatua lainvoiman. Kaupunki haluaa varmistaa, että kenttä pysyy mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista. Lentokenttä toimii tällä hetkellä valvomattomana lentopaikkana, ns. korpikenttänä, jota operoi Malmin lentokenttäyhdistys ry. Maanvuokrasopimus on tehty joulukuun 2019 loppuun saakka. Historiallisten rakennusten säilyminen suojellaan asemakaavalla.

Helsingin Malmin lentoasema 80-vuotta, Fly In -tapahtuma

Uuttahelsinkiä: Malmin lentokentän alue

www.helsinkikanava.fi