Malmin ja Haartmanin sairaaloiden päivystykset siirtyvät HUS:lle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen päivystystoimintojen siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle. Päivystystoiminnot siirtyvät HUS:lle 7.1.2019 alkaen.

Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikat sekä päivystys- ja valvontaosastot siirtyvät HYKS Akuutti -tulosyksikköön ja päivystystä tukevat osastot siirtyvät HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikköön. Virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys siirtyy HYKS Pää- ja kaulakeskus -tulosyksikköön. Kaupunki jatkaa suun terveydenhuollon päivystystä virka-ajan puitteissa.

Muutos toteutetaan liikkeenluovutuksena, jossa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjestelystä. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein ”vanhoina työntekijöinä” sairaanhoitopiirin palvelukseen. Siirtyviä henkilöitä on 539.

Valtuusto päätti lisäksi sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena HUS:lle. 

Aloitteissa kehitysehdotuksia kaupungin palveluihin

Kaupunginvaltuusto käsitteli suuren joukon valtuutettujen tekemiä aloitteita, joissa toivottiin muun muassa lisää liikuntapaikkoja eri kaupunginosiin, tilojen avaamista vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille ja lähikouluperiaatteen käyttöönottoa päiväkotipaikkapäätöksissä.

Pitkän keskustelun herätti valtuutettu Kati Juvan aloite valvottujen huumeidenkäyttötilojen kokeilusta Helsingissä. Äänestysten jälkeen valtuusto hyväksyi, että huumeidenkäyttötiloista tehdään selvitys.

Kyselytunnilla aiheena koulun katon romahtaminen

Valtuuston kyselytunnilla käsiteltiin Oulunkylän ala-asteen katon romahtamista. Kysyjinä ovat valtuutetut Laura Rissanen ja Ville Jalovaara.

Kyselytunti ja koko valtuuston kokous ovat katsottavissa kokouksen tallenteesta osoitteessa Helsinkikanava.fi. Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteessa.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 14.11.2018 klo 16.


 

JAA