Märskyn urheilukampukselle urheiluhalli ja asuntola

Helsingin Mäkelänrinteen lukion rakennusta laajennetaan ja lukion tontille rakennetaan uusi urheiluhalli, joka mahdollistaa koulun urheilutoiminnan laajentamisen. Urheilukampuksen kehittäminen yhdistää opiskelun, urheilun ja asumisen ja se tuo koulutus- ja liikuntapalveluita myös alueen asukkaille.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Mäkelänrinteen eli Märskyn 1960-luvulla rakennetun koulurakennuksen laajennusosa käsittää muun muassa uudenruokalan sekä toimistotiloja.

Lisäksi kaava mahdollistaa opiskelija-asuntolarakennuksen rakentamisen urheilukampukselle. Korttelin länsiosaan Mäkelänrinne-kadun päähän sijoitettava 8-kerroksinen asuntola on suunniteltu kytkettävän urheilukeskukseen maanalaisella yhdyskäytävällä. Kaavassa rakennusoikeus on määrätty käytettäväksi opiskelijoiden tai nuorison asuinrakennuksille.

Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti, osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueesta sekä osa Mäkelänkadun katualuetta ja Vallilanlaakson kaavoittamatonta aluetta. Kaavan muutos perustuu laajempaan, Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonaissuunnitelmaan, jonka tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta sekä parantaa julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Alueen viereisellä tontilla sijaitsee Mäkelänrinteen uintikeskus ja sen läheisyydessä Vallilanlaakson viheralue. Mäkelänrinne-katu kuuluu Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmaan.


Kyselytunnilla musiikkifestarit ja vuokrantasausjärjestelmä

Valtuuston kyselytunnilla käsiteltiin valtuutettu Pia Kopran kysymystä mahdollisuudesta järjestää musiikkifestivaaleja jossain muualla, kuin kaupungin keskustassa. Toisena kysymyksenä käsiteltiin valtuutettu Silvia Modigin kysymystä Hekan (Helsingin kaupungin asunnot Oy) hallituksen päätöksestä ottaa käyttöön vuokrantasausjärjestelmä, jonka seurauksena vuokrat saattavat nousta ensi vuonna.  Pormestari Jan Vapaavuori vastasi Pia Kopran kysymykseen ja apulaispormestari Anni Sinnemäki Silvia Modigin kysymykseen. Kyselytunti, kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat katsottavissa myöhemmin Helsinki-kanavalta (www.helsinkikanava.fi).

Kaupunginvaltuuston 12.9.2018 pidetyn kokouksen kaikki päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteessa.

JAA