Suoraan sisältöön
A A A

Maahanmuuttajien työllisyystilanne pääkaupunkiseudulla luultua parempi

Vaikka maahanmuuttajien työllisyyden edistämisessä on vielä paljon tehtävää, on tilanne parempi kuin mitä julkisuudessa on yleensä esitetty. Pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaiset ovat myös monimuotoinen joukko ihmisiä, eikä heitä voi helposti tarkastella yhtenä yhtenäisenä ryhmänä. Työttömyys on yleisintä pakolaistaustaisilla henkilöillä sekä vähiten kehittyneistä maista tulleilla. Suomen ja/tai ruotsin kielen puute on merkittävä työnsaannin este.

Helsingin Seudun Suuntien uusimmassa numerossa on tarkasteltu maahanmuuttajien työllistymistä pääkaupunkiseudulla. Julkaisun valokiilassa on Pasi Saukkosen ja Juho Peltosen artikkeli aiheesta. Maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla ja muuten yhteiskunnassa on tutkittu paljon rekisteripohjaisista lähteistä käsin. Tarkempia ja osin luotettavampia tietoja on saatu Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajasta ulkomaista syntyperää oleviin kohdistetusta haastattelututkimuksesta (UTH).

Ulkomaalaistaustaisten osuus kasvaa suurissa kaupungeissa

Helsingin Seudun Suunnista selviää myös, että ulkomaalaistaustaisten osuus kasvaa Pohjoismaiden suurimmissa kaupungeissa. Lisäksi seudun tuotannon kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä: tuotanto nousi ennakkoarvion mukaan 3 prosenttia edellisvuodesta. Julkaisusta selviää myös, että toimistovuokrien nousu on kiihtynyt Helsingin keskustassa ja satamien tavaraliikenteen, laivaliikenteen matkustajien ja matkailijoiden yöpymisten määrät ovat Helsingissä kasvussa.

Helsingin Seudun Suunnat on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ajankohtaiskatsaus Helsingin seudun kehitykseen. Tietoja päivitetään jatkuvasti ajankohtaiskatsauksen verkkosivuille, jossa seudun kehitystä on kuvattu indikaattoreilla aluetalouden, asunto- ja toimitilamarkkinoiden, hyvinvoinnin, liikenteen ja ympäristön, työmarkkinoiden sekä väestön alueilta.

Lisätietoja:

tutkija Jenni Erjansola, puh. 09 310 36365, e-mail: jenni.erjansola(at)hel.fi

Julkaisu:

Helsingin Seudun Suunnat 4/2017, pdf-julkaisu

Helsingin Seudun Suunnat, verkkosivusto

JAA