Lyhennysvapaata Helsingin kaupungin myöntämiin antolainoihin koronatilanteesta kärsiville

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4. antaa kaupungin myöntämille antolainoille tarvittaessa lyhennysvapaata ja pidentää laina-aikaa vastaavalla ajalla. Kaupunginhallitus antoi myös lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Kaupunki pitää ehdotusta onnistuneena.

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin kaupungin rahoitusjohtajalle valtuudet myöntää kaupungin myöntämille antolainoille lyhennysvapaata sekä pidentää lainan kestoa sillä edellytyksellä, että lainoille jää riittävä vakuus.

Lyhennysvapaata ja laina-ajan pidennystä voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi huhti–syyskuussa erääntyviin lainanlyhennyksiin hakemuksen tehneille lainansaajille, joiden toimintaa koronatilanne on olennaisesti ja todennettavasti vaikeuttanut.

Päätös ei koske kaupungin laina-avustuksen saajia. Lainoille mahdollisesti kertyneet korot laskutetaan normaalisti siten, että korot voidaan maksaa viimeistään 30.9. ilman viivästyskorkoseuraamuksia.

Kaupungin apua yritätjille

Helsinki pitää ehdotusta taiteen valtionosuusjärjestelmästä onnistuneena

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta.

Helsingin kaupunki pitää ehdotusta yleisesti ottaen onnistuneena. Se selkiyttää esittävien taiteiden yhteiskunnallista roolia ja nostaa esille taidekentän kehitystä. Kaupungin mukaan on olennaista, että uudistuksen tueksi kaavaillut lisämäärärahat toteutetaan täysimääräisinä.

Esittävien taiteiden valtionosuusjärjestelmä on keskeinen kulttuurin infrastruktuurin rakenne, jonka toimivuus ja riittävä rahoitus on kansallisesti tärkeä tavoite. Helsingin kaupunki katsoo, että suurten kasvukeskusten taide- ja kulttuuripalvelujen tuottajien mahdollisuudet vastata kasvavaan palvelutarjontaan tulee lainmuutoksessa turvata.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.