Kaupunginhallitus esittää luonnonsuojelualueen perustamista Korkeasaarenluodolle

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä omalta osaltaan kaupungin vuoden  2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on ennen varausten ja rahastojen muutoksia  386,8 miljoonaa euroa ja oli näin ollen 199 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Vuoden 2018 tulos tuli mahdolliseksi, kun toimintakate toteutui talousarviota parempana (81,3 miljoonaa euroa) ja vero- sekä valtionosuustulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän (106 miljoonaa euroa). Myös korkomenot olivat talousarviota pienemmät (12 miljoonaa euroa).

Vuoden 2017 tulos oli 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksestä päättää kaupunginvaltuusto.

Lisää aiheesta:

Tilinpäätös

Tilinpäätös 2018 (pdf)

Tilinpäätöstiivistelmä 2018 (pdf)

Kaupunginhallitus esittää luonnonsuojelualueen perustamista Korkeasaarenluodolle

Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Korkeasaarenluoto on Korkeasaaren länsipuolella sijaitseva pieni (0,58ha) kallioluoto ja yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueista. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää Korkeasaarenluodon sekä sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin säteeltä.

Kaupunginhallituksen mukaan Korkeasaarenluoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Alueella on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Pöllölaaksoon ehdotetaan asemakaavamuutosta

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle asemakaavamuutosta Länsi-Pasilan Pöllölaaksoon. Muutos koskee Ilmalassa Radiokadun ja Ilmalankadun kulmassa olevaa aluetta, joka on tällä hetkellä mediayhtiö MTV Oy:n käytössä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen noin tuhannelle asukkaalle ja 16-kerroksiselle tornitalolle. Tavoitteena on yhtenäisen, suuren korttelipihan ympärille muodostuva kokonaisuus.

Kaupunginhallituksen päätöstiedotteet 


JAA