Helsingin ja Lontoon digitalisaatiojohtajat Mikko Rusama ja Theo Blackwell. Kuva: Greater London Authority.

Lontoo ja Helsinki käynnistävät yhteistyön digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi

Lontoo ja Helsinki ryhtyvät yhteistyöhön hyödyntääkseen paremmin tekoälyn, avoimen datan ja digialan innovaatioiden tuomia mahdollisuuksia. Tämä on osa uutta molempien kaupunkien digitalisaatiojohtajien tekemää sopimusta.

Lontoon ja Helsingin kaupunkien digitalisaatiojohtajien Theo Blackwellin ja Mikko Rusaman allekirjoittamassa kaupunkienvälisessä City to City Digital Declaration -digijulistuksessa esitellään useita pääkaupunkien välisen yhteistyön kohteita. Näitä ovat:

  • Yhteistyö datan ja tekoälyn eettisessä käytössä kansalaisvaikuttamisen ja parempien palveluiden edistämiseksi
  • Tekoälyä ja sen älykkäitä kaupunkiratkaisuja koskevan tiedon jakaminen
  • Onnistuneiden tiedon jakamisen lähestymistapojen oppiminen eri julkispalveluissa, 3D-kaupunkimallintamisessaja digitaalisten kaksosten luomisessa
  • Kannustaminen digitaalisten innovaatioiden tuottamiseen edistäen yrittäjien ja kansalaisten välistä yhteistyötä

Sopimus kehittää kaupunkien sisäistä asiantuntemusta ja teknologia-alan yhteyksiä

Lontoon digitalisaatiojohtaja Theo Blackwell totesi yhteistyöstä:

– Lontoo on edistynyt valtavasti tiedon ja älyteknologian soveltamisessa tavalla, josta on hyötyä täällä asuville ja työskenteleville sekä vieraileville ihmisille. Tilaisuus jakaa kaupunkiteknologiset innovaatiomme, erityisesti muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa, on aina syytä ottaa avosylin vastaan.

– Tämä digijulistus luo muodollisen viitekehyksen Helsingin ja Lontoon väliselle yhteistyölle, jotta voimme kehittää kummankin osapuolen sisäistä asiantuntemusta ja teknologia-alan yhteyksiä. Tavoitteena on käyttää kaupunkidataa asukkaidemme elämänlaadun parantamiseen. Toivon, että tämä toimii pohjana Lontoon kaupungin teknologia-alan uranuurtajien kansainväliselle yhteistyölle tulevaisuudessa

Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama totesi:

–Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Datan ja tekoälyn käytön kyvykkyyksien sekä voimavarojen kehittäminen ovat tämän vision tärkeitä mahdollistajia. Helsinki on ollut maailman johtavia kaupunkeja avoimen datan käytön mahdollistamisessa ja kehittämisessä. Eettinen ja läpinäkyvä datan ja tekoälyn hyödyntäminen on välttämätöntä luottamusta rakennettaessa. Haluamme tehdä yhteistyötä johtavien kaupunkien, kuten Lontoon kanssa, jotta voisimme vastata kaupunkeja yhteisesti kohtaaviin haasteisiin. Julistuksemme on lähtöpiste Helsingin ja Lontoon väliselle syvenevälle yhteistyölle.

Lontoo ja Helsinki ovat alueellisesti vahvoja teknologia-alan keskittymiä

Lontoossa on kukoistava ja nopeasti kasvava teknologiaklusteri, joka toimii moottorina suurelle osalle Euroopassa tehtävistä innovaatioista. Yli kolmannes Euroopan kaikista teknologiajäteistä on sijoittunut Lontooseen ja ne luovat 56 miljardin punnan (64 miljardia euroa) edestä lisäarvoa kaupungin talouteen. Lontoo on Euroopan digitaalinen pääkaupunki ja alati muuttuvan digitaalisen teknologian vaikutus näkyy talouden kaikilla alueilla.

Lontoon pormestari Sadiq Khan haluaa kaikkien lontoolaisten pääsevän jakamaan uuden teknologian hyötyjä tavalla, joka turvaa lontoolaisten asukkaiden, kuluttajien ja yritysten sekä talouden intressit.

Helsinki tuottaa melkein 50 prosenttia koko Suomen teknologia-alan liikevaihdosta (Helsingin seudulla Suomen teknologia-alan liikevaihdosta tuotetaan miltei 70 prosenttia ). Helsingin teknologia-alan sektoreista suurin on tietotekniikka-ala, johon kuuluvista yrityksistä Suomessa joka kolmas toimii Helsingissä yli puolet pääkaupunkiseudulla. Lisäksi korostuneita aloja ovat Helsingissä televiestintä (yli 130 yritystä, henkilöstöä 4 500), ohjelmistokehitys (1 900 yritystä, henkilöstöä 18 300) ja tietopalvelutoiminta (780 yritystä, henkilöstöä 2 300).

Lontoon ja Helsingin pormestarit tapasivat ja keskustelivat digitalisaatiosta sekä ilmastonmuutoksen torjunnasta

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tapasi kollegansa Lontoon pormestari Sadiq Khanin Lontoossa keskiviikkona päivällä 13. helmikuuta. Keskustelussa käsiteltiin digitalisaatiojohtajien välisen yhteistyösopimuksen sisältöä. Lisäksi keskustelussa olivat esillä ilmastonmuutoksen torjunnan kaupunkitasoiset ratkaisut, Helsingin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden raportointiprosessi sekä mahdolliset uudet yhteistyömahdollisuudet älykaupunkiratkaisuihin liittyen.