Suoraan sisältöön
A A A
Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

Live Baltic Campus -hanke elävöittää kampuksia

Live Baltic Campus -hanke edistää korkeakoulukampusten, yritysten ja kaupungin toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Kaksi ja puoli vuotta kestävässä Live Baltic Campus -projektissa etsitään Baltian alueen yhteisiä keinoja kampusalueiden taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen yliopistokaupungeissa ja parempien kaupunkiympäristöjen luomiseen yrityksille ja kaupunkilaisille. Tavoitteena on lisätä kaupunkien, korkeakoulujen, kaupunkikehittäjien sekä kampusympäristöjen toimijoiden ja yritysten välillä käytävää vuoropuhelua ja yhteiskehittämistä. Helsingissä halutaan erityisesti edistää Metropolia Ammattikorkeakoulun tulevan Myllypuron kampuksen osaamisaloihin ja -toimintoihin liittyvien yritysten ja toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia.

Hankkeen puitteissa järjestetään Helsingissä 9.-10.6.2016 kaikille avoin seminaari, jossa tarjotaan tietoiskuja ja keskustelua kampuskehittämisestä, muotoiluajattelusta ja strategisista kumppanuusmalleista.
 
Live Baltic Campus -hankkeen vetäjänä toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupunki osallistuu hankepartnerina. Muita yhteistyökumppaneita ovat: Uppsalan yliopisto, Riga Planning Region ja Latvian yliopisto, Tarton yliopisto, Turun yliopisto ja kaupunki, Tukholman yliopisto sekä Uudenmaan liitto.

Hanketta rahoitetaan EU:n Interreg Central Baltic-ohjelmasta.

Lue lisää:

Live Baltic Campus -hanke
Facebook
 

JAA