Kaupunginvaltuusto päätti lausunnosta valinnanvapauslakiehdotukseen

Kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen lausunnoksi maan hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee lakia asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valtuusto päätti lausunnosta pitkän keskustelun ja kahden äänestyksen jälkeen. Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran esittämä lisäys lausuntoon hyväksyttiin äänin 66-2. Lisäyksen mukaan kaikki tuottajat osallistuvat yhtäläisesti opetuksen ja tutkimuksen kustannuksiin (lausunnon kohdassa 130). Valtuutettu Daniel Sazonovin vastaehdotus hävisi äänestyksessä äänin 59-22.

Valtuusto ehdotti lausunnossaan, että esitettyä valinnanvapauslakiehdotusta ei vietäisi eteenpäin. Valtuuston lausunnon mukaan esitettävä monituottajamalli ei välttämättä paranna sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta edes suurimmissa maakunnissa. Palvelujen saatavuuden parantuminen rakenteita uudistamalla ei sellaisenaan takaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista, vaan sitä edistävät parhaiten palvelujen oikea kohdentuminen ja niiden vaikuttavuus. Uudistuksesta todennäköisesti seuraavat sopeutustoimet, tuotannon hajanaisuus ja hallinnon taakan kasvu heikentävät paljon palveluja tarvitsevien hoidon integraatiota ja siten saatavuutta ja laatua. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvien kustannuksien kasvua.

Herttoniemen sairaalan alueelle asemakaavamuutos

Valtuusto päätti myös Herttoniemen sairaalan alueen asemakaavamuutoksesta, joka mahdollistaa nykyisen sairaalan alueen muuttamisen asuinalueeksi sairaalatoiminnan päätyttyä ja luo edellytyksiä alueen liikuntapuiston kehittämiselle. Päätöksen mukaan alueelle voidaan rakentaa lähipalveluja ja erityisesti lasten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta varten uusi rakennus. Herttoniemen kulttuurihistorialliset arvot ja luontoarvot pyritään säilyttämään. Alueen asukasmäärä kasvaa noin 600 asukkaalla.

Valtuusto on hyväksynyt asemakaavapäätösten yhteydessä nyt yhteensä vuoden 2017 aikana 582 000 kerrosneliömetriä. Vielä vuonna 2015 valtuusto hyväksyi asemakaavapäätöksissä 448 000 kerrosneliömetrin rakentamisen. Vuoden 2017 tavoitteena oli 600 000 kerrosneliömetriä.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa  kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi, julkaistaan torstaina aamupäivän aikana. Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 17.1. klo 18.

Lisää aiheesta:

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja päätöstiedotteet.