Pieni lapsi kävelee kesäisellä niityllä.

Lastensuojelun palveluja ja kustannuksia vertaileva raportti on ilmestynyt

Vuoden 2019 lastensuojelun palveluja ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on ilmestynyt. Kuusikko on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun – yhteistyömuoto, joka tuottaa tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista, työllisyyspalveluista sekä varhaiskasvatuksesta.

Kuusikko-työryhmän tuoreessa lastensuojeluraportissa kuvataan lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia. Raportissa tarkastellaan lastensuojelun asiakasprosessia kuutoskaupungeissa, lastensuojelun asiakasmääriä ja kustannuksia kokonaisuutena. Näiden lisäksi vielä eriteltyinä avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon osalta.

Raportissa esitellään myös lyhyesti jokaisen kuutoskaupungin määritelmät erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, jonka lisäksi raporttiin on kerätty sosiaalihuollon asiakkaana olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten lukumäärät vuodelta 2019.

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailuraportti kuvaa vuoden 2019 osalta muun muassa seuraavaa:

- Vuoden 2019 aikana kuutoskaupungeissa tehtiin yhteensä 55 831 lastensuojeluilmoitusta. Keskimäärin 8,8 prosenttia kuutoskaupunkien 0–17-vuotiaasta väestöstä oli lastensuojeluilmoitusten kohteena. Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden väestöosuus nousee yläkouluun siirryttäessä. Kuutoskaupunkien 13–15-vuotiaista keskimäärin 11,8 prosenttia ja 16–17-vuotiaista keskimäärin 14,9 prosenttia oli lastensuojeluilmoituksen kohteena vuonna 2019.

- Lasten sijaishuollon tarve on kasvussa kuutoskaupungeissa. Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2019 aikana kodin ulkopuolelle sijoitettuna yhteensä 5 614 lasta, mikä on 5,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sijaishuollon kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa lähes 318,6 miljoonaa euroa vuonna 2019, mikä on 6,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

- Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen määrällinen lisääntyminen on tarkoittanut lastensuojelun kannalta myös sitä, että lastensuojelutoimet ovat entistä vaativampia. Lastensuojeluun ohjautuu asiakkaita, jotka tarvitsevat raskaita ja kalliita tukitoimia. Erityisen vaativan tason laitoshoidon tarve on kasvavaa, ja myös päihdehoidon tarve on korostunut erityisesti nuorilla.

Eri alojen asiantuntijoista koostuvat työryhmät julkaisevat vuosittain kukin yhden raportin edellisvuoden tiedoista. Kuutosvertailuraporttien tavoitteena on, että suurilla kaupungeilla olisi käytössään mahdollisimman vertailukelpoista tietoa palveluista ja niiden kustannuksista.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2019 (Pdf)

Kuva: Seppo Laakso,  Helsingin kaupungin aineistopankki.