Kuvassa on pienten lasten eläinaiheinen nuppipalapeli.

Lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu

Vuoden 2020 lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu. Kuusikko on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun – yhteistyömuoto, joka tuottaa tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista sekä varhaiskasvatuksesta.

Kuusikko-työryhmän lastensuojelun raportissa kuvataan lastensuojelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia. Raportissa tarkastellaan lastensuojelun asiakasprosessia, asiakasmääriä ja kustannuksia kokonaisuutena sekä eriteltyinä avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon osilta. Raportissa käsitellään myös lyhyesti sosiaalihuollon asiakkaana olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten asemaa. Vuoden 2020 raportissa on lisäksi kuvattu koronapandemian vaikutuksia lastensuojeluun.

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palveluiden ja kustannusten vertailuraportti kuvaa vuoden 2020 osalta muun muassa seuraavaa:

  • Vuoden 2020 aikana kuutoskaupungeissa tehtiin yhteensä 57 342 lastensuojeluilmoitusta. Kuutoskaupunkien 0–17-vuotiaasta väestöstä 8,6 prosenttia oli lastensuojeluilmoitusten kohteena. Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden väestön osuus nousee yläkouluun siirryttäessä.

  • Poikkeusolojen aikana (18.3.–13.5.2020) kuutoskaupunkien lastensuojeluilmoitusten määrissä havaittiin pääosin laskua edellisvuoteen verrattuna. Helsingissä ja Tampereella ilmoitusten määrä laski eniten toukokuussa, Helsingissä (-16,5 prosenttia) ja Tampereella (-5,6 prosenttia). Kevään 2020 lastensuojeluilmoitusten määrät laskivat kuukausitasolla eniten Turussa ja Espoossa. Näissä kaupungeissa laskua oli huhtikuussa lähes neljännes ja toukokuussa viidennes edellisvuoteen verrattuna. Oulussa poikkeusolojen aika ei juurikaan näkynyt lastensuojeluilmoitusten määrän laskuna.

  • Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden määrällinen kasvu on tarkoittanut lastensuojelun kannalta myös sitä, että lastensuojelutoimet ovat entistä vaativampia. Lastensuojeluun ohjautuu asiakkaita, jotka tarvitsevat raskaita ja hintavia tukitoimia. Erityisen vaativan tason laitoshoidon tarve on kasvavaa, ja myös päihdehoidon tarve on korostunut erityisesti nuorilla.

Monialaisista asiantuntijoista koostuvat työryhmät julkaisevat vuosittain kukin yhden raportin edellisvuoden tiedoista. Kuutosvertailuraporttien tavoitteena on, että suurilla kaupungeilla olisi käytössään mahdollisimman vertailukelpoista tietoa palveluista ja niiden kustannuksista.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2020 (Pdf) 

Tilasto-ja tutkimustietoa Helsingistä

Kuusikko-työryhmä

Kuva: Virpi Peltola © Helsingin kaupunki.