Lasten määrä Helsingissä kasvaa – kasvu keskittyy erityisesti kantakaupunkiin

15-vuotiaita ja sitä nuorempia lapsia on Helsingissä jo lähes 100 000 eli noin 15 % väestöstä. Lasten määrä on myös kasvanut tasaisesti viimeiset kymmenen vuotta. Lapsia onkin kaupungissa tällä hetkellä enemmän kuin kertaakaan 1970-luvun puolenvälin jälkeen. Ensimmäistä kertaa viiteenkymmeneen vuoteen myös merkittävä osa lasten lukumäärän kasvusta Helsingissä tulee vanhasta talokannasta sekä täydennysrakentamisalueilta.

Ari Niska on selvittänyt tuoreen Kvartti-lehden artikkelissaan lasten väestömäärän kehitystä Helsingissä vuodesta 1962 tähän päivään. Lasten määrän kasvun taustalla voidaan nähdä ainakin kaksi selitystä. 2010-luvun taloustaantuma on saattanut viivästyttää suurempiin asuntoihin ja siten usein muihin seudun kuntiin suuntautuvien muuttoaikeiden toteuttamista. Toisaalta viime vuosina on tulkittu, että lapsiperheitä kiinnostaa yhä useammin asua urbaanissa kaupunkiympäristössä taloustilanteesta riippumatta. Lasten määrä on viime aikoina kasvanut erityisesti eteläisessä ja keskisessä suurpiirissä ja kaupunginosista erityisesti Lauttasaaressa ja Arabianrannassa.

Lapset liikkuvat kansainvälisesti verrattuna itsenäisesti

Suomessa ja Helsingissäkin lapset liikkuvat vielä kansainvälisesti verrattuna vapaasti, mutta myös täällä lasten liikkuminen on vähentynyt viime vuosikymmeninä. Veera Moll on selvittänyt artikkelissaan lasten liikkumisen kehitystä 1940-luvulta tähän päivään. Vielä sodan jälkeen helsinkiläislasten maailma aukesi kotioven ulkopuolelle, mutta nykyisin lapset viettävät aiempaa enemmän aikaa kotien sisätiloissa. Silti suurin osa helsinkiläislasten koulumatkoista tehdään yhä jalan. Koulumatkojen osalta huolena on yhä liikenneturvallisuus, jota on tänä vuonna kartoitettu kantakaupungin koulujen näkökulmasta ja todettu vaihtelevan tasoiseksi.  

Kvartin teemanumeron artikkelit käsittelevät lapsia Helsingissä eri näkökulmista

Kvartti on Helsingin kaupungin julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä lehti, jossa esitellään tuoreinta Helsinkiin ja Helsingin seutuun liittyvää tutkimus- ja tilastotietoa eri tieteenaloilta. Lapsiin keskittyvän Kvartti 3/2017 –teemanumeron muina aiheina ovat lasten osallistuminen Helsingin kaupunkikonsernin taidelaitosten järjestämiin taidekasvatushankkeisiin, helsinkiläisperheiden lastenhoitoratkaisut, yksivuotiaiden lasten vanhempien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen, vastasyntyneiden perhesuhteet äideille tehdyn kyselyn valossa sekä Helsingin lasten hyvinvointia koskevan tietotuotannon esittely.

Lisäksi Minna Salorinne ja Sanna Ranto keskittyvät artikkelissaan lapsiperheiden vanhempien työllisyysasteen tarkasteluun, joka on Helsingissä keskimäärin korkeampi kuin muun väestön. Artikkeli tosin paljastaa, että tietyillä ryhmillä työllisyystilanne on vaikeutunut: etenkin monilapsisten perheiden äideillä sekä päivähoitoikäisten lasten yksinhuoltajilla on työelämään pääsyssä ongelmia. Anita Haataja ja Maria Valaste keskittyvät artikkelissaan puolestaan lapsiperheiden kannustinloukkoihin havainnollistaen esimerkkilaskelmien avulla sitä, miten tulosidonnaiset päivähoitomaksut muuttuvat ja vaikuttavat perheen käytettävissä oleviin tuloihin. Erityisesti yksinhuoltajaperheiden osalta artikkelissa onnistuttiin paikantamaan mahdollisia kannustinloukkuja.

Lue Kvartti 3/2017-lehti kokonaisuudessaan

Kvartin artikkelit:

TIMO CANTELL: Pääkirjoitus, pdf 

ARI NISKA: Lasten määrän kasvu keskittyy nyt kantakaupunkiin, pdf

STINA HÖGNABBA: Helsinki on panostanut lasten hyvinvointia koskevan tiedon tuotantoon, pdf

MINNA SALORINNE & SANNA RANTO: Lapsiperheiden vanhempien työllisyys Helsingissä, pdf

JOHANNA LAMMI-TASKULA & JOHANNA HIETAMÄKI: Yksivuotiaiden vanhemmat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen – osa tarvitsisi enemmän tukea ja huomiota, pdf 

ANITA HAATAJA & MARIA VALASTE: Laskelmatyökaluilla voidaan tunnistaa lapsiperheiden kannustinloukkuja, pdf 

ANNA-MAIJA CASTRÉN & VAULA TUOMAALA: Kuka kuuluu vauvan perheeseen? Vastasyntyneiden perhesuhteet Helsingissä, pdf

VEERA MOLL: Korttelikaupungista lähiömetsiin – helsinkiläislasten muuttuva liikkuminen kaupungissa, pdf

PETTERI RÄISÄNEN: Lasten osallistumisessa taidekasvatushankkeisiin isoja eroja koulujen ja alueiden kesken, pdf

Uutinen: Helsinkiläisperheiden päivähoitoratkaisuista uutta tietoa, pdf

JAA