Raskasta liikennettä satama-alueella.

Länsisataman raskas liikenne kokonaan Tyynenmerenkadulle 13. tammikuuta alkaen

Henkilöautoilijoiden kannattaa valita Länsisatamankatu

Helsingin Länsisataman raskas ajoneuvoliikenne ohjataan 13.1.2020 alkaen Tyynenmerenkadun kautta satamaan. Jatkossa sekä sisään- että ulosajo tapahtuu Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksen kautta. Nyt päästään Helsingin kaupungin tavoitteeseen, jossa satamaa käyttävä raskas liikenne kulkee mahdollisimman lyhyen matkan Jätkäsaaren asuinalueiden läpi.

Järjestelyn myötä sataman raskaan liikenteen määrä ei lisäänny, mutta raskaan liikenteen odotuskentät poistuvat kokonaan Jätkäsaaresta. Rekat ja trailerit otetaan vastaan satamaan muutaman tunnin aikaikkunoissa odottamaan laivaan pääsyä suljetun satama-alueen laitureille. 


Länsisataman raskaan liikenteen sisään- ja ulosajo tapahtuu Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksen kautta.

Uudet toimintatavat ovat vaatineet liikennejärjestelyjä niin katuverkossa kuin sataman alueella. Helsingin kaupunki muuttaa joulukuussa Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksen pisaranmalliseksi kiertoliittymäksi. Satama-alueen sisällä uudet lähtöselvitysportit järjestelmineen asennetaan ja odotuskaistat sijoitetaan laiturialueelle. Lähtöselvitys siirretään uudelle paikalleen reittimuutoksia edeltävänä viikonloppuna, kun raskasta liikennettä kulkee satamassa hieman arkea vähemmän.

Henkilöautoilijoille Länsisatamankatu on hyvä reitti

Laivamatkustajien henkilöautot kulkevat sisään ja ulos satama-alueelta Länsisatamankadun ja Tyynenmerenkadun risteyksestä. Länsisatamaa käyttävillä henkilöautoilijoilla on raskaan liikenteen käyttämän Tyynenmerenkadun sijaan valittavissa myös Länsisatamankadun rauhallisempi reitti.  


Länsisatamaa käyttävien henkilöautoilijoiden kannattaa valita jatkossa reitikseen Länsisatamankatu.

Helsinki on Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Vuonna 2018 Helsingin Sataman kautta kulki 12,1 miljoonaa matkustajaa. Helsingin Satama on myös Suomen johtava ulkomaankaupan yleissatama. Vuonna 2018 sataman kautta kulki tavaraa – mm. päivittäistavaraa, metsäteollisuuden tuotteita, koneita ja laitteita – yhteensä 14,7 miljoonaa tonnia. Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Vuonna 2018 Helsingin Satama Oy:n liikevaihto oli 97 Meur.