Syksyinen puisto ja penkki. Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang, (c) Helsinki Marketing.

Kuutoskaupungit ovat maksaneet 2010-2018 työmarkkinatuen kuntaosuutta yli miljardi euroa

Kuusikko-työryhmän tuoreessa raportissa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin työllisyyspalveluja kustannuksineen.

Raportissa luodaan katsaus Suomen kuuden suurimman kaupungin työttömyystilastoihin, työllisyyden edistämisen tavoitteisiin ja haasteisiin sekä kuutoskaupunkien työllisyyspalvelujen organisointiin. Työmarkkinatuen kuntaosuus on valittu raportin teemaksi.

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus ei suurten kaupunkien mukaan täytä tarkoituksenmukaisia tavoitteita. Kuuden suurimman kaupungin kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kustannukset ovat ylittäneet 2010-luvulla jo miljardin euron rajan. Vuonna 2018 työmarkkinatuen kunnan rahoittama osuus kuutoskaupungeissa oli yhteensä hieman yli 172 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 kustannukset kuutoskaupunkien asukasta kohden olivat 98 euroa, kun muissa Suomen kunnissa osuus oli vain 43 euroa.

Kuutoskaupunkien työllistämispalvelujen kokonaisbruttokustannukset ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta olivat lähes 123 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kustannusten nousu edellisvuoteen verrattuna vaihteli Espoon 1,9 prosentista Tampereen 45,6 prosenttiin. Oulussa kustannukset laskivat 1,4 prosenttia edellisvuodesta.

Pitkään jatkuneen talouden taantuman jälkeen työllisyysaste lähti nousuun vuodesta 2016 alkaen. Työvoimatutkimukseen perustuva työllisyysaste kuutoskaupungeissa oli 71,8 prosenttia vuonna 2018. Työllisyysaste nousi edellisvuodesta 1,7 prosenttiyksikköä. Työvoimatutkimus on Tilastokeskuksen tuottama haastatteluihin perustuva otostutkimus, joka on rekisteritietoihin perustuvaa työssäkäyntitilastoa tuoreempi.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin työllisyyspalvelut vuonna 2018