Lähikuva kauniista kasveista.

Kuusikko-työryhmän raportti päihde- ja mielenterveyspalveluista julki

Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon kustannukset ovat nousseet ja mielenterveyspalvelujen kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2018.

Suomen kuuden suurimman kaupungin Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat 483,0 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna kustannukset nousivat 0,3 prosenttia. Kuutoskaupunkien tasolla kustannukset nousivat 4,2 prosenttia päihdehuollossa, mutta laskivat mielenterveyspalveluissa 1,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Integroitujen päihde- ja mielenterveyspalvelujen kustannukset nousivat 10,1 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Mielenterveyspalvelujen osuus kuutoskaupunkien kokonaiskustannuksista oli 69,5 prosenttia. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta täyttänyttä asukasta kohden olivat kuutoskaupungeissa keskimäärin 79 euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset keskimäärin 227 euroa.

Suurin osa kuutoskaupunkien päihde- ja mielenterveyspalveluja käyttävistä asiakkaista asioi avopalveluissa ja asiakasmäärä on kasvanut 4,3 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Suurimman yksittäisen osuuden muodostivat mielenterveyspalvelujen avopalvelujen asiakkaat, joita oli kuutoskaupunkien tasolla 38,8 prosenttia kaikista asiakkaista. Mielenterveysavopalveluiden käyntien määrä kuitenkin laski kuutoskaupunkien tasolla 1,4 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Toiseksi suurin osuus, 24,8 prosenttia kaikista asiakkaista oli integroiduissa palveluissa, jotka sisältävät muun muassa perustason terveydenhuollon päihde- ja mielenterveyspalvelut.

Raskaampien palvelujen, kuten asumispalvelujen ja laitoshoidon piirissä asiakasmäärät ovat pienempiä. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen laitoshoidon hoitovuorokausien määrä laski 2,3 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Ympärivuorokautiset palvelut muodostavat kuitenkin suurimman osuuden palvelujen järjestämisen kustannuksista. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelujen kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa 86,9 miljoonaa euroa vuonna 2019, mikä oli 2,8 prosenttia enemmän kuin deflatoidut kustannukset edellisvuonna.

Suoritteiden ja kustannusten vertailun lisäksi tarkasteltiin kaupunkien eroja päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarpeiden osalta

Päihdehuollon korvaushoidon asiakkaiden määrä on kasvanut kuutoskaupungeissa 36,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2015 ja asiakasmäärä on kasvanut kaikissa kaupungeissa. Asiakasmäärät ovat verrattain pieniä, joten muutokset asiakasmäärissä näyttäytyvät prosentuaalisesti suurina. Kuutoskaupunkien tasolla ostopalveluna tuotetuissa palveluissa oli 53,7 prosenttia asiakkaista, mutta kaupunkien välillä on vaihtelua. Avohuollossa toteutettavan korvaushoidon kokonaiskustannukset kuutoskaupunkien tasolla vuonna 2019 olivat 12,4 miljoonaa euroa.

Tulokset ilmenevät Kuusikko-työryhmän julkaisusta, jossa kuvataan kuuden suurimman kaupungin väestön päihde- ja mielenterveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia viime vuosina. Vuoden 2019 julkaisussa on kuuden suurimman kaupungin suoritteiden ja kustannusten vertailun lisäksi tarkasteltu kaupunkien eroja päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarpeiden osalta. Palvelutarpeiden erojen arviointi perustuu väestön huono-osaisuuden sekä päihde- ja mielenterveysongelmien piirteiden tarkasteluun kuutoskaupungeissa.


Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen käytön ja kustannusten vertailu (Pdf)

Kuusikko-työryhmäKuva: Yiping Feng and Ling Ouyang, (c) Helsinki Marketing.