Tulevaisuuden kaupunkipolitiikassa tunnistettava kuntien ja kaupunkien väliset erot

Suomen kuusi suurinta kaupunkia esittää tulevalle hallitukselle kaupunkipolitiikkaa, joka huomioi kuntien ja kaupunkien väliset erot nykyistä paremmin. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu julkaisivat yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa tänään.

Suuret kaupungit ovat maan talouden sekä kansainvälistymisen vetureita. Kaupungistumiskehityksen kiihtyessä niihin keskittyy kuitenkin myös monia sosiaalisia ongelmia. Nämä ovat valtion ja kaupunkien yhteisiä haasteita, joiden ratkaisemisessa kaupungit itse, mutta myös kaupunkien ja valtion kumppanuus ovat avainasemassa.

Hallitusohjelmatavoitteiden lähtökohtana on, että kaupunkipolitiikassa tarvitaan kuuden suurimman kaupungin ja valtion tasavertaista kumppanuutta ja vuorovaikutusta. Hyvällä kaupunkipolitiikalla luodaan edellytykset kaupunkien ja koko maan menestykselle.

- Valtion ja kaupunkien käytettävissä olevat työkalut, yhtäältä valtion lainsäädäntö- ja budjettivalta, toisaalta kaupunkien monialaisuus, paikallistuntemus ja kumppanuus tulee yhdistää täydentämään toisiaan. Ilman kaupunkeja valtio ei voi saavuttaa tavoitteitaan, ilman valtiota kaupunkien potentiaalista jää suuri osa saavuttamatta. Yhteisten haasteiden ratkaisu edellyttää kaupunkien laajaa toimivaltaa, riittäviä resursseja sekä kumppanuuteen perustuvaa vuorovaikutusta valtion ja suurimpien kaupunkien välillä, toteavat pormestarit Jan Vapaavuori ja Lauri Lyly sekä kaupunginjohtajat Jukka Mäkelä, Päivi Laajala, Minna Arve ja Ritva Viljanen.

Kuuden suurimman kaupungin hallitusohjelmatavoitteet ovat luettavissa täällä

Kaupunkien hallitusohjelmatavoitteisiin ei sisälly sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Kaupunkien johto on toistuvasti esittänyt kantanaan, että uudistusta ei voi toteuttaa nykymuodossa. Suurimmat kaupungit ottavat kantaa sote-uudistukseen erikseen sitten, kun sen kokonaisuudesta on tarkemmin tietoa.

Lue lisää tiedotteesta: Kuusi suurinta kaupunkia

Hallitusohjelmatavoitteet

8.2.  Suomen 21 suurinta kaupunkia: Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa