Suoraan sisältöön
A A A

Kurkista helsinkiläisnuorten elämään eri alueilla tilastotiedon valossa

Nuoret alueittain -julkaisu on aarreaitta Helsingin 10-24-vuotiaista ja heidän elinoloistaan kiinnostuneelle. Julkaisu sisältää tuoreimmat alueelliset tiedot muun muassa helsinkiläisnuorten lukumääristä, äidinkielestä, väestöennusteesta, asumisesta, koulutuksesta, nuorisotyön toimintaympäristön ilmiöistä sekä nuorille suunnatuista palveluista ja niiden käytöstä. Tiedot on koottu kaupungin virallisen aluejaon sekä osittain kaupungin 17 nuorisotyöyksikön mukaan.

Kuva: Nuorten aluetietoja Malmilta. Näkymä Tableau-palvelusta.

Nuorten alueelliset tiedot löytyvät Tableau-muodossa helposti selailtavana tilastopakettina. Sivustolla pystyyy seuraamaan myös eri ilmiöiden ajallista kehitystä sekä vertailemaan eri alueita keskenään. Paljonko esimerkiksi nuorista asuu alueellasi lapsuudenkodissaan, kuinka suuri osuus osallistui toisen asteen koulutukseen, paljonko nuorista aikuisista on työttömänä tai työllisenä ja kuinka suuri osuus sai toimeentulotukea. Ja miten tämä kaikki on kehittynyt alueellasi viime vuosien aikana verrattuna muihin alueisiin?

Lisäksi tilasto- ja tutkimustietoja sekä nuorilta kerättyä kokemustietoa löytyy Nuorten hyvinvointikertomuksesta, jonka tiedot on kerätty 15-29-vuotiaista nuorista ja nuorista aikuisista.

Julkaisusta apua tiedolla johtamisen lisäämiseen ja toimijoiden alueymmärryksen kasvattamiseen

Nuorten alueittaisen tiedon keruulla on kytkös myös Helsingin uuteen kaupunkistrategiaan, jossa keskiössä on tietoperusteinen johtaminen. Nuorten aluetieto kasvattaa toiminnan yleistä tietoperusteisuutta antamalla lisätietoa nuorisotyökentän tekijöille ja kenttäesimiehille, mitä alueella tapahtuu ja lisää siten heidän alueymmärrystä.

Aluetietoa Helsingin nuorista saatavilla jo yli 30 vuoden ajalta

Nuoret alueittain –julkaisu on poikkeuksellinen julkaisu Helsingissä, sillä sitä on tehty vuosittain jo 31 vuotta eli vuodesta 1986 asti. Vielä harvinaisemmaksi julkaisun tekee se, että sitä tekemässä ovat olleet pääasiassa koko ajan samat tekijät eli erityissuunnittelija Harri Taponen ja tilastosihteeri Annikki Suihkonen. Julkaisusta ja sen taulukoista ovat vastanneet nuorisoasiainkeskus ja tietokeskus eli nykyisin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja kaupunginkanslia. Yhteistyö on ollut tekijöiden mukaan aina toimivaa.


Kuva: Annikki Suihkonen ja Harri Taponen ovat tehneet Nuoret alueittain –julkaisua jo yli 30 vuotta.

”Yhteistyö on ollut kitkatonta ja hedelmällistä koko 30 vuoden ajan, kun taulukoita on tehty. Jos haasteita on tullut sisältöjen tai aikataulujen osalta, ne on onnistuttu aina ratkaisemaan yhdessä”, toteaa tilastosihteeri Annikki Suihkonen kaupunginkansliasta. Nuoret alueittain onkin ollut hyvä ja pitkäkestoinen esimerkki kaupungin hallintorajat ylittävästä yhteistyöstä.

Julkaisun historia on myös oiva esimerkki tilastotyön muutoksesta Helsingin kaupungilla: vuonna 1986 julkaisun kartat piirrettiin vielä lyijykynällä paperille. Tilastojulkaisun muodossa taulukkoja on julkaistu vuodesta 2009. Nuoret alueittain oli myös yksi avoimen data pioneeriaineistoista, sillä Helsinki Region Infoshare –palvelusta aineistot ovat löytyneet ensimmäisten joukossa vuodesta 2011 alkaen. Taulukot, kuviot ja niitä tulkitseva tekstiosuus ovat olleet mukana alusta saakka ja kaikissa formaateissa. Voidaankin sanoa, että tietoperusteisen johtamisen historia ulottuu Helsingissä jo ainakin yli 30 vuoden taakse.


Kuva: Ensimmäisessä julkaisussa vuonna 1986 kartat rasteroitiin vielä lyijykynällä paperille – nykyisin kaikki tiedot ovat saatavilla avoimena datana.

Pitkäkestoinen aineistonhankinta mahdollistaa tilastolliset aikasarjat

”Tavoitteena on ollut tehdä systemaattista tiedonkeruuta nuorisopalvelujen johdon ja kentän käyttöön siinä muodossa, joka on juuri siinä ajanhetkessä parhaiten palvellut kenttätyötä. Taulukot ja kuviot ovat olleet esitystapana alusta asti. Aluejako on vaihdellut tarpeen mukaan riippuen siitä, onko painopiste ollut alueperusteisessa vai keskitetyssä nuorisotyön rakenteessa”, kertoo erityissuunnittelija Harri Taponen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Juuri missään muualla kaupungilla ei ole tehty yhtä laajaa vuosittaista tiedonhankintaa laajan verkoston käyttöön näin pitkään. Nuoret alueittain on myös oiva näyte siitä ”näkymättömästä perustyöstä”, jota kaupungin tilastopuolella tehdään pitkäjänteisesti ja aikasarjat huomioon ottaen. Ilman tausta-aineistoa hoitavaa perustyötä ei julkaisujakaan syntyisi tai vastauksia tietopalvelupyyntöihin pystyttäisi antamaan.

Lisätietoja:

erityissuunnittelija Harri Taponen, puh. 09 310 89036, harri.taponen@hel.fi
tilastosihteeri Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403, annikki.suihkonen@hel.fi

Linkkejä:

* Nuoret alueittain – tuoreet taulukot tableau-muodossa Internetissä

* Nuorten hyvinvointikertomus

Nuorten hyvinvoinnin tilastokannat

* "Nuoret alueittain" Helsinki Region Infoshare –palvelussa


JAA