Kuntavaalien äänestyslipuke. Kuva: Marjo Karttunen

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 13.6. – Erityisjärjestelyillä varmistetaan, että myös eristyksessä tai karanteenissa olevat voivat äänestää

Kuntavaalien ennakkoäänestys on päättynyt, mutta äänestää voi vielä vaalipäivänä 13.6. oman äänestysalueen äänestyspaikassa.

Äänioikeutetut ovat saaneet kirjeitse ilmoituksen omasta äänestyspaikastaan. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9–20.

Äänestyspaikoille terveenä, koronaohjeita noudattaen

Vaalijärjestelyissä on kiinnitetty erityistä huomiota koronan kannalta turvalliseen äänestystilanteeseen. Äänestyspaikoilla noudatetaan oikeusministeriön ja THL:n koronaohjeita.

Äänestyspaikalla on tärkeää käyttää kasvomaskia tai -visiiriä ja käsidesiä sekä säilyttää kahden metrin turvaväli toisiin äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin.

Vaalivirkailijat valvovat turvallisuutta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa.

Äänestystilojen ja esimerkiksi äänestyskopin kynien puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota. Voit myös käyttää äänestettäessä omaa kynää.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.

Miten toimia, jos on karanteenissa tai eristyksessä vaalipäivänä?

Jos sinut on määrätty korona-altistumisen vuoksi karanteeniin tai koronatartunnan vuoksi eristykseen, voit silti äänestää vaalipäivänä 13.6.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa. Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistoon puh. 09 310 13344 mahdollisuudesta äänestää ulkona.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule sisälle vaalihuoneistoon. Äänestyspaikan ulkopuolella olevasta oikeusministeriön ja THL:n Stop –ohjeesta löytyy kyseisen äänestyspaikan puhelinnumero, johon soittamalla voi sopia mahdollisuudesta äänestää ulkona.

Äänestämällä kuntavaaleissa vaikutat kaupungin päätöksentekoon

Kuntavaaleissa valitaan Helsingin kaupunginvaltuuston 85 valtuutettua ja näille varajäsenet neljäksi vuodeksi. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämisestä. Valtuusto valitsee kaupungin toimielinten, kuten kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja täyttää tärkeimmät virat. Valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi eli kuntavaalien väliseksi ajaksi.

Vaalien tulos vahvistetaan ja julkaistaan 16.6.2021. Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2025. Kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi.

Kevään 2021 kuntavaalien järjestelyissä on kiinnitetty erityistä huomiota koronaturvallisuuteen. Kuntavaalien ennakkoäänestysaika oli tavallista pidempi, 26.5.–8.6.2021, jotta kaikki halukkaat ehtisivät äänestää ennakkoon ja äänestyspaikoille ei syntyisi ruuhkia. Ennakkoäänestyksen aikana oli ensimmäistä kertaa käytössä ulko- ja drive-in-äänestyspaikat. Muutenkin ennakkoäänestyspaikkoja oli siirretty väljempiin tiloihin ja äänestyspaikkojen aukioloaikoja oli pidennetty. Varsinaisena vaalipäivänä 13.6. drive-in-äänestysmahdollisuutta ei ole.

Lisätiedot

Vaalit.fi-sivusto 
Koronaohjeet äänestäjille
Tietoa kuntavaaleista eri kielillä 
Kuntavaalit Helsingin kaupungin sivuilla 
Äänestäminen karanteenissa tai eristyksessä

Uutinen: Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle 

Kuva: Marjo Karttunen

Uutinen on julkaistu 26.5. ja sitä on päivitetty 4.6., 8.6., 10.6. ja 12.6.