Matkustajia Pasilan asemalla. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy, Helsingin kaupunki

Kuntarajat ylittävä työmatkaliikenne on vilkasta Helsingin seudulla

Lähes kaksi viidestä Helsingin seudun työllisistä pendelöi työn perässä asuinkuntansa ulkopuolelle. Eniten työmatkaliikennettä suuntautui Helsinkiin: lähes puolet seudun sisällä pendelöivistä kävi töissä Helsingissä vuonna 2016.

Tiedot selviävät uusimmasta Helsingin kaupungin toimittamasta Helsingin Seudun Suunnat -julkaisusta.

Kaikista Suomen työpaikoista ja työllisistä vajaa kolmannes sijoittui Helsingin seudulle vuonna 2016. Seudun sisällä työpaikat ja työlliset ovat keskittyneet suurimpiin kuntiin: Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Työllisiä koko seudulla asui 680 000 ja työpaikkoja oli yhteensä 720 000. Työpaikoista 86 prosenttia ja työllisistä 78 prosenttia sijoittui näihin kolmeen kuntaan.

Työmarkkinoiden alueellisen rakenteen seurauksena kuntarajat ylittävä työmatkaliikenne oli huomattavan vilkasta.Lähes kaksi viidestä seudun kaikista työllisistä työskenteli muussa kuin asuinkunnassaan. Pendelöinnin yleisyydessä ja suuntautumisessa oli kuitenkin seudun kuntien välillä merkittäviä eroja.

Helsinkiin suuntasi lähes puolet seudun sisällä pendelöivistä vuonna 2016, mutta yhä suurempi osuus seudun kaikista työllisistä matkusti johonkin muuhun seudun kuntaan. Lisäksi lähes kaikista seudun kunnista työmatkaliikenne suuntautui aiempaa useammin seudun ulkopuolelle.

Helsingin Seudun Suunnissa julkaistun erikoistutkija Laura Ansalan artikkeli ”Pendelöinti Helsingin seudulla” pohjautuu Tilastokeskuksen tuoreimpaan työssäkäyntitilastoon vuosilta 2004–2016.

Työpaikkojen ja pendelöijien määrä kasvanut 2000-luvulla - kestävät kulkutavat kasvattavat osuuttaan

Vuonna 2016 pääkaupunkiseudulla oli lähes 45 000 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2004. Lisäksi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue kasvoi; vuonna 2016 lähes 117 000 työssäkäyvää pendelöi suurimmasta osasta Etelä-Suomea pääkaupunkiseudulle.

Työpaikkarakenteen muutoksilla on vaikutusta työpaikkojen sijaintitoiveisiin ja työmatkaliikkumiseen.

Kestävien kulkutapojen (joukkoliikenne, pyöräily ja kävely) osuus on noussut 52 prosentista 56 prosenttiin vuodesta 2008 vuoteen 2018. Henkilöautolla tehtyjen kotiperäisten (eli kotoa alkaneiden ja sinne päättyneiden) työmatkojen osuus oli 44 prosenttia vuonna 2018 koko Helsingin seudulla osuuden ollessa laskusuuntainen.

Pendelöintimatkoilla kestävien kulkutapojen (pyöräilyn ja joukkoliikenteen) osuus on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2018.

HSL:n liikkumistutkimuksen aineistoon perustuvat kehityssuunnat selviävät seututietoasiantuntija Vilja Tähtisen Helsingin Seudun Suuntien uusimmassa numerossa julkaistusta artikkelista ”Työpaikat lisääntyneet pääkaupunkiseudulla – mutta lisääntyykö työmatkaliikenne?”

Helsingin Seudun Suunnat on neljännesvuosiaineistoon perustuva nopeiden indikaattoreiden kokoelma. Julkaisun aihealueina ovat aluetalous, asunto- ja toimitilamarkkinat, hyvinvointi, liikenne ja ympäristö, työmarkkinat ja väestö. Helsingin seutuun kuuluu Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Lisää aiheesta
HSS


JAA