Töölö.

Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki tiivistävät yhteistyötään

Kuntaliitto on valmistellut yhdessä Helsingin kaupungin kanssa uuden yhteistyömallin, jossa huomioidaan aiempaa paremmin pääkaupungin erityistarpeet tietotuotannossa, edunvalvonnassa ja sisällöllisessä valmistelussa.

Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki vahvistavat edunvalvonnan yhteistyötä esimerkiksi sote-uudistuksessa, maankäytön- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa sekä muissa ajankohtaisissa lainsäädäntö- ja edunvalvontahankkeissa. Yhteistyön tavoitteena on aiempaa vaikuttavampi yhteinen edunvalvonta. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain.

Uudessa toimintamallissa sitoudutaan puolin ja toisin yhteistyön kehittämiseen ja aktivoimiseen sekä johdon että asiantuntijoiden välillä. Tämä toteutetaan tunnistamalla aiempaa paremmin yhteinen edunvalvonta ja muut yhteistyön painopisteet sekä systematisoimalla yhteistyötä ja toimintatapoja.

Tämän lisäksi Kuntaliiton palveluita ja toimintaa tehdään paremmin näkyväksi Helsingin organisaatiossa. Helsingin kaupungin asiantuntemusta hyödynnetään vastaavasti Kuntaliiton työssä aiempaa säännönmukaisemmin.

Kuva: Mika Lappalainen