Oppilaat tekevät koulutehtävää opettajan ollessa läsnä.

Tarkkaile postiasi marraskuussa – kuntalaiskysely kartoittaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungin palveluissa

Helsingin kaupunki on vahvasti sitoutunut kaupunkilaisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä syrjinnän ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan. Kaupunki toteuttaa marras-joulukuussa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan kuntalaiskyselyn. Kysely lähetetään 20. marraskuuta postitse koteihin.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa helsinkiläisten käsityksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä kokemuksia syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta kaupungin palveluissa. Kyselyssä voi kertoa myös ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä, jotka edistäisivät palveluiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, muun muassa uuden palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa seuraavalle valtuustokaudelle.

Kysely lähetetään 20.11. postitse satunnaisotannalla valituille 3500 helsinkiläiselle, ja siihen voi vastata joko paperilomakkeella tai verkossa. Vastauskuoren postimaksu on valmiiksi maksettu. Kaupunki toivoo asukkaiden vastaavan aktiivisesti kyselyyn – jokainen vastaus on tärkeä!

Lue lisää:

Yhdenvertainen Helsinki

Palveluiden tasa-arvosuunnitelma

Palveluiden yhdenvertaisuussuunnitelma


Kuva: Pertti Nisonen, Helsingin kaupungin aineistopankki.