Kaupungin työntekijöitä työpajassa ulkona.

Kunta10-tutkimus: Helsingin kaupungin johtaminen parani ja strateginen uudistuminen eteni

Tuoreen valtakunnallisen työterveyslaitoksen toteuttaman Kunta10-tutkimuksen tulokset paranivat Helsingin kaupungissa lähes kaikilla osa-alueilla. Myös vastausprosentti kasvoi 75 prosenttiin. Edellisessä tutkimuksessa 2018 prosentti oli 73. Lähes 80 prosenttia vastaajista suosittelisi kaupunkia työnantajana ystävälleen, missä kasvua oli 3,7 prosenttia.

Kunta10-tutkimuksessa vastaajia pyydetään arvioimaan väitteitä neljältä työhön liittyvältä osa-alueelta: johtamisesta, työstä itsessään, työyhteisöstä ja työssä jatkamisesta.

Tulokset paranivat kautta linjan, mutta erityisesti osa-alueissa, jotka liittyvät työnantajan suositteluun, johtamiseen, päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen, vaikutusmahdollisuuksiin työn muutoksiin ja muutosten kokemiseen myönteisinä. Myös syrjintä sukupuolen perusteella ja seksuaalinen häirintä ovat vähentyneet. Tulosten parantuminen on hieno tulos poikkeuksellisen vaikean ja kuormittavan vuoden aikana.

-Kaupunkistrategian mukaisesti me olemme tällä valtuustokaudella panostaneet huomattavasti toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen. On hienoa nähdä, että tämä työ on kantanut hedelmää. Kunta 10-tutkimuksen lisäksi myös laaja Uudistumisen pulssi -tutkimus antoi samansuuntaisia tuloksia. Kaupungin työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä johtamiseen niin ylimmällä tasolla kuin muillakin tasoilla. Helsinki on valtava organisaatio, ja on hyvä, että johtamisen arvioinnin pohjalla on perusteellisia laajoja tutkimuksia. Tiedolla johtaminen on Helsingissä tärkeää, ja tämä on hyvä ja kattava pohja, josta tehdä johtopäätöksiä, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

Johtamisen kehittäminen tuottanut hedelmää

Tuloksista näkyy Helsingin kaupungin pitkäjänteinen johtamisen kehittäminen ja valmentavan johtamisen ote. Helsinki koetaan myös turvalliseksi työnantajaksi vaikeinakin aikoina, mikä näkyy hyvänä henkilöstökokemuksena ja työnantajan suosittelemisena. Kaupunkia pidetään vakaana eikä työhön liity epävarmuutta.

Koronan myötä yleistynyt etätyö on vaikuttanut positiivisesti oman työn hallinnan ja tyytyväisyyden tunteisiin etätyötä tekevillä henkilöillä. Koronan myötä tapahtuneet siirtymiset toisiin tehtäviin tai kasvanut työkuorma eivät ole myöskään vähentäneet työtyytyväisyyttä.

Nuorten palautuminen edelleen huolena

Huolen aiheina tuloksissa nousevat edelleen nuorten aikuisten, alle 30-vuotiaiden, jaksaminen ja työstä palautuminen. Heillä on myös eniten kokemuksia väkivalta- ja uhkatilanteista sekä seksuaalisesta häirinnästä. Ammattiryhmistä eniten työstressiä on hoitajilla (hammashoitajat, hoitajat, lähihoitajat, terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat).

-Tulosten myötä voidaan todeta, että johtamisen mittarit ovat kehittyneet kautta linjan. Vaikeat ajat ovat lisänneet työkuormaa, mutta myös yhteisöllisyyttä ja hitsanneet kaupunkimme henkilöstöä yhteen rakentamaan maailman toimivinta kaupunkia, toteaa kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Gros.

-Alle 30-vuotiaiden jaksaminen, palautuminen ja työkyvyn varmistaminen ovat teemoja, joihin tulemme jatkossa pureutumaan entistä systemaattisemmin kaupunkiyhteisillä toimintatavoilla ja hyvällä johtamisella. Myös pitkäjänteisiä ja määrätietoisia toimenpiteitä työstressin ja syrjinnän kokemuksiin tulee jatkaa edelleen.

Kaksi henkilöstökyselyä

Kaupunki toteutti syksyllä kaksi henkilöstökyselyä, Uudistumisen pulssin ja Kunta10-tutkimuksen.

Uudistumisen pulssi toteutetaan kolme kertaa noin vuoden välein. Sen avulla seurataan strategian mukaista uudistumista asiakaslähtöisyydessä, toimintatapojen sekä johtamisen ja työkulttuurin kehittämistä.

Työterveyslaitoksen valtakunnallinen Kunta10-tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi. Tutkimuksen avulla seurataan muun muassa henkilöstökokemusta sitoutumisen, työn hallinnan, muutosmyönteisyyden, sosiaalisen pääoman, vaikutusmahdollisuuksien ja johtamisen näkökulmista.

Sekä Uudistumisen pulssin että Kunta10:n tulokset ovat johtamiseen liittyvissä kysymyksissä saman suuntaiset ja kertovat johtamisen tason paranemisesta kaupungissa.

Uudistumisen pulssi: Henkilöstön kokemus kaupungin uudistumisesta parantunut

TTL:n Kunta10-sivut