Helsingiltä kriittinen lausunto hallituksen maakunta- ja sote-esityksistä

Kaupunginhallitus arvostelee monin osin hallituksen esityksiä maakunta- ja sote-uudistukseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi periaatepäätöksen lausunnoksi hallituksen maakunta- ja sote-lainsäädännöstä. Asia tulee poikkeuksellisen tärkeytensä takia kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2. marraskuuta.

Kaupungin laajassa esityksessä käydään läpi hallituksen suunnitelmia maakunta- ja sote-ratkaisuksi ja niihin liittyviä lakiehdotuksia. Lausunnossa todetaan, että ehdotettu alueellinen jako ei kaikilta osin perustu nykyisin toimiviin yhteistyöratkaisuihin ja että maakuntaratkaisu heikentää pääkaupunkiseudun kasvun edellytyksiä. Lausunnossa arvostellaan esitystä myös kansanvaltaisuuden puutteesta. Lausunnon yksityiskohdista käytiin yli 20 äänestystä.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Helsingin johtamisuudistuksen päätöksenteon seuraavaa vaihetta, mutta jätti ehdotuksen viikoksi pöydälle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön johtamisjärjestelmää eli pormestarimallia ja toimialamallin pääpiirteitä koskevat osat 22. kesäkuuta. Nyt päätettäväksi tulee hallintosääntö kokonaisuudessaan. Siihen kirjataan muun muassa kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestäminen, päätöksenteko- ja hallintomenettely ja kaupunginvaltuuston toimintaan liittyvät asiat.

Kaupunginhallitus jätti pöydälle ehdotuksen länsimetro-selvityksen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan.

Lisää aiheesta:

Kaupunginhallituksen esityslista ja päätöstiedote 24. lokakuuta.

JAA