Nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä valmistelleen ministeriryhmän jäsenet Grahn-Laasonen, Saarikko ja Lindström 19. helmikuuta Helsingin Ohjaamossa

Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten osuus vähentynyt

Kuva: Nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä valmistelleen ministeriryhmän jäsenet Sanni Grahn-Laasonen, Annika Saarikko ja Jari Lindström 19. helmikuuta Helsingin Ohjaamossa kertomassa työllisyys- ja koulutustilanteen kehityksestä.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten osuus on laskenut selvästi. Myös nuorten työllisyys paranee ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten aikuisten osuus on laskussa.

Tilastokeskuksen vuosikeskiarvoon perustuvien lukujen mukaan NEET (Not in Employment, Education or Training) -nuorten osuus 20–24-vuotiaista oli vuonna 2015 noin 15 prosenttia. Vuonna 2018 osuus oli alle 12 prosenttiin. 

Erityisesti miesten tilanne on parantunut vuodesta 2015, jolloin miehistä vajaa 17 prosenttia oli työn ja koulutuksen ulkopuolella. Tällä hetkellä luku on alle 12 prosenttia.

Lähes kaikki perusopetuksen päättävät hakevat koulutukseen ja koulutuspaikkoja on tarjolla koko ikäluokalle. Vailla toisen asteen tutkintoa olevien osuus 20–24-vuotiaissa on silti edelleen huomattava, mutta suunta on ollut viime vuodet laskeva.

"Vahva työllisyyskehitys tällä hallituskaudella on ehkäissyt tehokkaasti myös nuorten syrjäytymistä. Työllisyyttä tukevaa politiikkaa on jatkettava. Nuorten syrjäytymistä tulee ennaltaehkäistä myös kääntämällä katsetta yhä enemmän varhaisiin vuosiin, päiväkoteihin, neuvoloihin ja kouluun", sanoo nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä valmistelleen ministeriryhmän puheenjohtaja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

"Ohjaamojen toiminnan vakinaistaminen tällä hallituskaudella on ollut merkittävä päätös ja edistysaskel syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi. On tärkeää, että rakennamme nämä palvelut nuoria itseään kuunnellen, ja että apua saa matalalla kynnyksellä ”yhdeltä luukulta”. Jokaiselle on löydettävä järkevä suunta omaan elämään, ja sitä varten tulevaisuudessa pitää panostaa esimerkiksi nuorten oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen", sanoo työministeri Jari Lindström.

"Meidän on lisättävä yhdessä tekemistä sosiaali- ja terveyspalvelujen, sivistys- ja nuorisotoimen sekä työllisyyspalvelujen kesken. Tällä hallituskaudella nuorten mielen hyvinvoinnin ja arjen tukea on lähdetty järjestelmällisesti kehittämään osana ohjaamoja palkkaamalla niihin sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Tämä kynnyksetön, intensiivinen apu on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja tarpeelliseksi", kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Toimenpiteet lisänneet työllistymistä ja parantaneet opiskeluvalmiuksia

Hallituskauden aikana on toteutettu lainsäädännöllisiä uudistuksia, toimintojen vakiinnuttamista sekä erilaisia hankkeita, joilla lasten ja nuorten hyvinvointia on edistetty.

Toimenpiteistä tehdyn virkamieskatsauksen mukaan osa toimenpiteistä on vaikuttanut suoraan nuoren työllistymiseen tai koulutukseen pääsyyn. Osa toimenpiteistä, kuten erimerkiksi Ohjaamo-toiminta ja psykososiaalinen tuki, taas on kohdistunut nuoreen itseensä työllistettävyyttä tai opiskeluvalmiuksia parantaen.

Osa toimenpiteistä kohdistuu puolestaan jo lapsuuteen vaikuttaen vasta tulevaisuudessa, parantaen pitkäjänteisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaa ja ennaltaehkäisten syrjäytymistä. Tällaisia ovat lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja erityisesti varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen kohdistuvat toimet, kuten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu sekä esi- ja perusopetuksen järjestäjille myönnetyt avustukset tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja ryhmäkokojen pienentämiseen.


Lisätietoja

Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat (NEET) nuoret, katsaus tilanteeseen ja toimenpiteisiin

Ohjaamo Helsinki

JAA