Suoraan sisältöön
A A A

Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset tulokset julki – Helsingin raportti 2.10.

Kouluterveyskyselyn vuoden 2017 perustulokset ovat saatavilla maksutta sähköisen tulospalvelun kautta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla osoitteessa www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset.

Tulospalvelussa on noin 250 indikaattoria ryhmiteltynä seitsemään aihealueeseen, kuten muun muassa hyvinvointiin, vapaa-aikaan, perheeseen ja elinoloihin sekä elintapoihin. Tietoa on saatavilla yläluokkalaisten, lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien lisäksi myös perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaista ja heidän huoltajistaan.

Kouluterveyskyselyä on uudistettu sisällöllisesti. Tietoa on tuotettu entistä laajemmin nuorten arjesta, hyvinvoinnista ja avun saannista. Tietoa on saatu myös erilaisissa perheissä ja elämäntilanteissa elävien lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin hyvinvointiareenalla Helsingissä 14.9.

Tuloksia on mahdollista tarkastella THL:n tilastotietokannassa alueittain, koulutusasteittain ja sukupuolen mukaan. Samalla alueiden tilannetta voi verrata muiden kuntien, maakuntien tai koko maan tilanteeseen. Helsingin kaupunki tekee kuntakohtaisen raportin kouluterveyskyselyn omista keskeisimmistä tuloksistaan ja julkaisee sen 2.10.

Lisätietoja:

THL:n kouluterveyskysely-verkkosivuilta.

THL:n uutinen: Kouluterveyskysely 2017: Oppilaat voivat paremmin peruskoulun alaluokilla kuin yläluokilla

Yhteyshenkilöt Helsingin kaupungilla:

Stina Högnabba, erikoistutkija. Kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja –tilastot
puh 050 4020817 stina.hognabba@hel.fi

Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
puh 050 5675436 crister.nyberg@hel.fi

JAA