Koululaiset ulkoilevat pihalla. Kuva: Riku Pihlanto (c) City of Helsinki.

Kouluterveyskyselyn tulokset julki – Helsingin raportti ilmestyy viikolla 43

Kouluterveyskyselyn vuoden 2021 perustulokset on julkaistu. Perustulokset ovat saatavilla maksutta sähköisen tulospalvelun kautta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla. Helsingin raportti ilmestyy viikolla 43.

Tulospalvelussa indikaattorit on ryhmitelty seitsemään aihealueeseen, kuten hyvinvointiin, osallisuuteen ja vapaa-aikaan, kasvuympäristön turvallisuuteen sekä koulunkäyntiin ja opiskeluun. Tietoa on saatavilla 4. ja 5. luokkalaisista, 8. ja 9. luokkalaisista sekä 1. ja 2. vuosikurssin lukiolaisista ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Tuloksia on mahdollista tarkastella alueittain, koulutusasteittain ja sukupuolen mukaan. Alueiden tilannetta voi verrata muiden kuntien, maakuntien tai koko maan tilanteeseen. Osasta indikaattoreista on tarjolla seurantatietoa vuodesta 2006 alkaen.

Helsingin kaupunki tekee erillisen kuntakohtaisen raportin Kouluterveyskyselyn tuloksista. Kyseisessä julkaisussa käsitellään laaja-alaisesti helsinkiläislasten ja -nuorten hyvinvointia ja terveyttä uusien tulosten pohjalta sekä nostetaan esille keskeisimmät myönteiset ja huolestuttavat seikat hyvinvoinnin osalta. Raportti julkaistaan viikolla 43.

Helsingin kaupunkitietoyksikkö tekee laaja-alaista kaupunkitutkimusta ja huolehtii kaupungin tilastotoiminnan perustietovarannoista, tilastojulkaisuista sekä tietopalvelusta.

Lue lisää:

THL:n kouluterveyskysely

Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä

Kuva: Riku Pihlanto (c) City of Helsinki.