Suutarinkylän peruskoulun oppilaita suunnittelemassa kouluympäristöään. Kuva: Maija Astikainen

Koululaiset kehittävät koulumatkaturvallisuutta pelin avulla

Suutarinkylän peruskoulun oppilaat ovat syksyn aikana suunnitelleet uudistuksia omaan kouluympäristöönsä. Kehittämistyön tarkoituksena on parantaa koulumatkojen turvallisuutta, jotta yhä useampi lapsi ja nuori valitsisi kävelyn tai pyöräilyn päivittäiseksi liikkumistavaksi kouluun.

Kouluympäristön suunnittelu tapahtuu multimediapelin avulla, jonka oppilaat itse kehittävät. 6–8-luokan oppilaat ovat havainnoineet pienryhmissä koulua ympäröiviä alueita ja miettineet, mikä kohta kaipaisi muutosta, parannusta tai jotain aivan uutta. Havaintojen pohjalta oppilaat ideoivat ratkaisuja havaitsemiinsa kohteisiin.

9-luokan oppilaat jatkoivat pelin kehittämistä työpajassa, jolloin he valitsivat rastitehtävät pelialustalle aiempien ryhmien tekemien havaintojen ja ideoiden pohjalta. Tämän jälkeen 1–6-luokan oppilaat pääsevät ryhmissä pelaamaan peliä. Pelitehtävien tarkoituksena on selvittää, millaisista ratkaisuista koululaiset eri luokka-asteilla pitäisivät.

”Olen iloinen, että olemme kouluna mukana hankkeessa, jossa lapset, nuoret ja perheet pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan asuinalueensa kehittämiseen ja sitä kautta omaan hyvinvointiinsa. Tämä on koulun oppilaille merkittävä kokemus osallisuudesta ja vaikuttamisesta, ja toivon tämän kokemuksen kannustavan heitä aktiivisuuteen myös jatkossa”, sanoo Suutarinkylän peruskoulun rehtori Paula Järnefelt.

Suutarinkylän peruskoulun oppilaita suunnittelemassa kouluympäristöään. Kuva: Maija Astikainen

Muutostöiden taustalla kansainvälinen hanke

Suutarinkylän peruskoulu valittiin viime vuonna pilottikouluksi Helsingin kaupungin Partnership for Healthy Cities -hankkeeseen. Bloomberg Philanthropies -säätiön tukemaan Partnership for Healthy Cities -verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 70 kaupunkia ja se toimii yhteistyössä Maailman terveysjärjestö WHO:n sekä terveysjärjestö Vital Strategiesin kanssa. Verkoston kaupungit ovat sitoutuneet ehkäisemään tarttumattomia sairauksia, kuten syöpää ja diabetesta, vaikuttamalla elintapoihin ja -ympäristöihin. Helsinki haluaa omassa hankkeessaan edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia parantamalla koulumatkaturvallisuutta, kuten kouluympäristön jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita.

”Liikkumattomuus on kasvava maailmanlaajuinen haaste, jonka ratkaisu koostuu pienistä jokapäiväisistä valinnoista. Helsinki haluaa palauttaa fyysisen aktiivisuuden luonnolliseksi osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää ja kannustaa nuoria sukupolvia liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen. Hankkeen avulla opitaan vähän kävelevien ja pyöräilevien motivoinnista ja saadaan esimerkki siitä, kuinka lähiympäristön kehittämistoimenpiteet tukevat lasten ja nuorten liikkumista”, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

Pelin kautta saatavia ideoita hyödynnetään asiantuntijavetoisessa lähiympäristösuunnitelmassa, jossa ideoista muodostetaan fyysisiä ratkaisuja kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Lähiympäristösuunnitelman mukaiset ratkaisut toteutetaan maastoon kesällä 2021 ja ovat valmiina vuoden 2021 syksyllä alkavalla lukukaudella.

Partnership for Healthy Cities -verkkosivu