Anna arjen liikuttaa.

Koululaisten Anna arjen liikuttaa –kampanja on käynnissä

Elo-syyskuun vaihteessa käynnissä olevassa Anna arjen liikuttaa -kampanjassa kannustetaan kouluikäisiä lapsia ja nuoria liikkumaan. Jo pienillä arjen valinnoilla voidaan varmistaa lapsen päivittäinen liikkuminen. Kampanja näkyy mm. kouluissa, kaupungin eri palveluissa, somessa @Helsinkiliikkuu ja katukuvassa. Liikkumisen merkityksen korostaminen on erityisen tärkeää korona-aikana. Kampanjaa on työstetty yhteistyössä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Liikunnan harrastamisen lisäksi arkiliikunta tärkeää

Kampanjassa korostetaan arjen toimia ja valintoja. ”Tarvitsemme lisää fyysisesti aktiivisia arkihetkiä, sillä liikkuminen on arjessamme vähentynyt ja arki kuluu pitkälti paikal­laan. Vaikka noin 80 prosenttia koululaisista harrastaa viikoittain liikuntaa, vain noin 30 prosenttia koululaisista liikkuu riittävästi. Liikunnan harrastaminen ei siis tarkoita automaattisesti riittävää liikkumista”, kertoo Minna Paajanen, Helsingin liikkumisohjelman projektipäällikkö.

”Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee, kun pyöräily ja kävely lisääntyvät, väli- ja oppitunnit ovat aktiivisia, valitaan hissi rappusten sijaan ja tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia harrastaa. Arjen valinnoissa perheillä on tärkeä rooli, joten olemme tuottaneet materiaaleja huoltajille”, Minna kertoo. Materiaalien tarkoituksen on auttaa perheitä mieltämään liikkumisen laajemmin kuin ohjattuna liikuntana tai urheiluharrastuksena.

Materiaaleja kouluille, muihin kaupungin palveluihin ja huoltajille

Kouluille ja kouluterveydenhuoltoon on toimitettu yhteinen, huoltajille suunnattu painettu materiaali, jota on tarkoitus jakaa kaikkien vuosiluokkien (1–9) huoltajille. Materiaali löytyy myös sähköisesti Anna arjen liikuttaa.

Materiaali sisältää tietoa liikkumisen hyödyistä, lasten liikkumisen suosituksesta, kaupungin tarjoamista liikkumismahdollisuuksista ja konkreettisia arjen liikkumisvinkkejä.

Helsinkiliikkuu.fi-sivuilla ja @helsinkiliikkuu Twitterissä ja Facebookissa jaetaan syksyn aikana vinkkejä ja asiantuntijakirjoituksia lasten liikkumiseen liittyen. Helsinki tarjoaa jo nykyisellään monipuolisia mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa, joiden äärelle ei aina löydetä. Matalan kynnyksen harrastustoimintaan, luontoliikuntaan, pyöräilyreitteihin tai lajitarjontaan voi tutustua kootusti Löydä tapasi liikkua -sivuilta.

Lisää aiheesta:

Helsinki liikkuu

Anna arjen liikuttaa -kampanja on osa Helsingin liikkumisohjelmaa, jota edistetään yhtenä kaupungin strategisista kärkihankkeista. Ohjelman keskeisin tavoite on lisätä kaupunkilaisten luontaista arkiliikkumista koko kaupungin yhteisenä asiana. Koko kaupungin laajuinen liikkumisohjelma tarkoittaa kouluissa monia konkreettisia asioita - koulupihojen kehittämistä, koulumatkaliikkumiseen kannustamista ja Move!-mittausten kehittämistä koulujen ja oppilaiden tukemiseksi.

Helsingin liikkumisohjelma