Jätkäsaaren Bunkkeri. Kuva: Antti Pulkkinen

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Bunkkeria koskien

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa 2018 Jätkäsaaren Bunkkerin myymisestä SRV Rakennus Oy:lle. Bunkkeria koskevan päätöksen täytäntöönpanoa, eli kiinteistökauppojen ja vuokrasopimuksen tekemistä sekä sijoittajien sitoutumista hankkeeseen, ovat kuitenkin vaikeuttaneet hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien Bunkkerin myymistä SRV Rakennus Oy:lle. Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan myöntänyt valituslupaa asiassa ja kaupunginvaltuuston päätös näin ollen sai lainvoiman 1.10.2021.

Entiseen varastorakennukseen ja sen uusiin kerroksiin on tarkoitus rakentaa asuntoja sekä julkiseen käyttöön tarkoitettu uimahalli ja liikuntatiloja.

Kaupunki on edistänyt hankekokonaisuutta valitusprosessista huolimatta

Helsingin kaupungin kannalta korkeimman hallinto-oikeuden päätös oli ennakoitu ja linjassa hallinto-oikeuden aiemmin asiassa antaman päätöksen kanssa. Kaupunki on edistänyt Bunkkeri-hanketta koko valitusprosessin ajan, ja Helsingin kaupungin arvion mukaan hankkeen toteuttamiselle ei ole nyt esteitä.

Bunkkerin valmistuminen on viivästynyt, mutta nyt kokonaisuus pääsee etenemään. Aikatauluarvion mukaan Bunkkerin liikuntatilat ovat valmiina aikaisintaan vuonna 2025. Bunkkerin kokonaisuuden viivästymisen takia viereisen peruskoulun liikuntatiloiksi on jo rakennettu väliaikainen liikuntahalli Jätkäsaaren liikuntapuiston yhteyteen. Se on käytössä uusien liikuntatilojen valmistumiseen asti.