Helsinki-logo aulassa.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa Finlandia-talon ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 19. syyskuuta kaupungin omistaman Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsauksen. Finlandia-talossa on käynnissä vuoteen 2024 saakka jatkuva perusparannus, jonka aikana käytössä on Pikku-Finlandiaksi nimetty väistötila.

Konsernijaosto kuuli myös Kiinteistö Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsauksen. Auroranlinna on kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jolla on tällä hetkellä noin 4200 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Konsernijaosto merkitsi molemmat ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto käsitteli Helsingin yhteisöraporttia 2/2022. Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien avulla.

Konsernijaoston kaikki päätökset ovat päätöstiedotteessa. Päätöstiedote on luettavissa pöytäkirjan ilmestymiseen saakka. Konsernijaoston pöytäkirjat löytyvät täältä.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluu noin kahdeksankymmentä tytäryhtiötä ja säätiötä.

Kuva: Jussi Nahkuri