Länsiterminaalin terminaali T2.

Konsernijaosto kuuli Helsingin Sataman ja Helsingin teatterisäätiön ajankohtaiskatsaukset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 18.1. Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Helsingin Satamalle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2020 konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet. Tavoitteena on, että yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2020 vähintään neljä miljoonaa euroa, sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo on vähintään 4,0 prosenttia ja Vuosaaren väylän syvennys aloitetaan.

Helsingin Sataman hallinnoimia satamanosia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Konsernijaosto merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Konsernijaosto kuuli myös Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen. Teatterisäätiö ylläpitää Helsingin Kaupunginteatteria. Konsernijaosto merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Konsernijaoston seuraava kokous on 8. helmikuuta.

Kuva: Mika Lappalainen.