Helsinki ilmasta.

Konsernijaosto kuuli asuntoyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 22. marraskuuta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n suulliset ajankohtaiskatsaukset. Konsernijaosto merkitsi katsaukset tiedoksi.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on noin 50 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 92 000 asukasta. Helsingin asumisoikeus Oy:llä puolestaan on noin 5 300 ARA-asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yhteensä yli 10 000 asukasta. Kaupunki omistaa molemmat yhtiöt kokonaan.

Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat löytyvät täältä.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluu noin kahdeksankymmentä tytäryhtiötä ja säätiötä.

Kuva: Paavo Jantunen