Helsinki ylhäältä päin kuvattuna.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi osaltaan omistajastrategiat markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy markkinaehtoisesti toimiville kaupungin tytäryhteisöille omistajastrategiat.

Kaupungin nykyiset omistajapoliittiset linjaukset vuodelta 2011 eivät ole enää riittävän kattavat välittämään kaupungin tahtoa omistajana tytäryhteisöjen ja –säätiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista kehittymistä.

Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ja muihin linjauksiin, mikä tukee omistajuuden pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta. Omistajastrategioiden aikajänne on noin viidestä seitsemään vuotta ja niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.

Kaupungin suorassa omistuksessa olevia markkinaehtoisesti toimivia tytäryhteisöjä ovat Finlandia-talo Oy, Helen Oy, Helsingin Satama Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, MetropoliLab Oy ja Palmia Oy.

Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalolle ei ole laadittu uutta tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa, koska kaupunki on valmistellut sen osakkeiden myyntiä. Helenin omistajastrategia on tarkoitus esitellä myöhemmin erikseen.

Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Kari Ylitalo