Helsinki ylhäältä päin aurinkoisessa säässä.

Konsernijaosto hyväksyi Apotin osakassopimuksen muuttamisen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttamisen. Apotti on sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n omistajat omalta osaltaan hyväksyvät muutetun osakassopimuksen.

Edellisen kerran kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Helsingin osalta osakassopimusmuutokset lokakuussa 2019. Päivitetty osakassopimus tuli voimaan helmikuussa 2020. Oy Apotti Ab ja osakkaat ovat tunnistaneet perustellun tarpeen päivittää osakassopimusta muun muassa niin, että puitejärjestelyn voimassaollessa liittyneet uudet osakkaat tulevat siinä huomioiduksi ja niin, että sopimus vastaa muuttuneita olosuhteita ja arvioituja tulevaisuuden tarpeita erityisesti mahdolliseen sote-uudistukseen liittyen.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 1/2021. Raportissa esitetään vuonna 2021 kaupunginhallituksen konsernijaostolle neljännesvuosittain raportoitavat merkittävimmät yhteisöt.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi molemmat ajankohtaiskatsaukset tiedoksi. Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Kuva: Jussi Hellsten