Rakentuvaa Helsinkiä

Kommentoi Helsingin asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaa

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) määritellään asumiseen liittyviä tavoitteita seuraavien neljän vuoden ajalle. Ohjelmaluonnoksen kommentointi on mahdollista Kerro kantasi -palvelussa 10.9. saakka.

Oma koti muodostaa ison osan arjen hyvinvoinnista. Asumiseen liittyvät tarpeet ja toiveet muuttuvat elämäntilanteiden muuttuessa ja kaupungin tavoitteena onkin sekä turvata riittävä asuntojen määrä, että mahdollistaa erilaisten asumisen polkujen toteutuminen.

Kaupunki seuraa asumiseen liittyviä ilmiöitä tarkoin ja tiedon avulla pyritään vaikuttamaan asunto-olojen paranemiseen. Tämä tarkoittaa, että kaupunkia kehitetään pitkäjänteisesti niin, että kaikilla kaupunkilaisilla olisi hyvä asua Helsingissä ja Helsinki olisi asumisen kannalta houkutteleva myös tänne muuttaville.

On tärkeää, että tarjolla on sopivia asuntoja eri elämänvaiheisiin – kohtuuhintaisia vaihtoehtoja tarvitaan.

Helsingin kaupungin tehtävänä on huolehtia asuntotuotannon edellytyksistä, kuten kaavoituksen ja maapolitiikan toimivuudesta ja tehokkuudesta sekä asuinalueiden eriytymisen ehkäisemisestä. Helsinki onkin asuntopoliittisten ohjelmien avulla vaikuttanut kaupungin asunto-olojen kehittymiseen vuosikymmenten ajan.

Suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). Vuonna 2020 on tulossa uusi AM-ohjelma valtuustokäsittelyyn loppusyksystä.

Nyt haluamme kuulla myös kaupunkilaisilta, mikä tekee asumisesta hyvää Helsingissä. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida 2020 AM-ohjelman teemoja Kerro kantasi -palvelussa 10.8.–10.9. osoitteessa: https://kerrokantasi.hel.fi/asuminen2020.

Ohjelmassa esitetyt tavoitteet koskevat neljää teemaa:

1) Riittävän asuntotuotannon määrän varmistaminen

Paljonko asuntoja valmistuu vuosittain, paljonko asuntoja kaavoitetaan.

2) Asuntotuotannon monipuolisen laadun turvaaminen

Paljonko rakennetaan esimerkiksi vuokra-, asumisoikeus-, Hitas-, ja omistusasuntoja, paljonko isoja ja pieniä asuntoja, paljonko ikäihmisten tai eritysryhmien asuntoja.

3) Elinvoimaiset alueet ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen

Estetään eriytymistä kaupunkiuudistuksella, edistetään täydennysrakentamista.

4) Asuntokannan ja asunto-omaisuuden kehittäminen

Edistetään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä ja kehitetään kaupungin omaa asuntokantaa ilmastoviisaasti.

Voit kommentoida oman kiinnostuksesi mukaan yhtä tai useampaa teemaa tai niiden alla olevia tavoitteita. Löydät kyselystä myös ohjelmaluonnoksen.

Kommentteja käytetään ohjelman jatkokehittämisessä ja tavoitteena on saada palautetta tavoitteiden sisällöstä, tavoitetasosta sekä ohjelman sisällöllisestä kattavuudesta.

Kerro kantasi –kysely

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaluonnos

Kotikaupunkina Helsinki – lisätietoa asumisen ohjelmasta hel.fi-sivuilla

Kuva: Jussi Hellsten