Esiopetuspaikan saa Helsingissä tekstiviestillä. Kuva: Jussi Hellsten

Helsingissä saa esikoulupaikan yhdellä tekstarilla

Helsinki tarjoaa seuraavana syksynä esiopetuksen aloittaville lapsille sopivan esiopetuspaikan ilman hakemusta koko kaupungissa. Lapsen huoltaja saa jatkossa kaupungilta tekstiviestin, johon vastaamalla esiopetuspaikan voi suoraan ottaa vastaan. Paikan vastaanotto tekstiviestitse koskee tässä vaiheessa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia. Näin toimii uusi digitaalinen Helsinki.

”Haluamme helpottaa helsinkiläisten arkea ja ennakoida asukkaiden palvelutarpeita. Ennakoivat palvelut säästävät asukkaiden aikaa ja vaivaa. Esiopetuspaikan tarjoaminen tekstiviestillä on hieno ja konkreettinen toimenpide kohti näitä tavoitteita”, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin esiopetusikäisistä eli 6-vuotiaista lapsista yli 90 prosenttia on jo kaupungin varhaiskasvatuksessa. Kaupungilla on siksi jo olemassa tietoa siitä, missä osoitteessa esiopetusikäiset lapset asuvat ja mitkä ovat heidän oman alueensa esiopetusta järjestävät toimipaikat. Tätä tietoa hyödyntämällä palvelut voidaan ohjata asiakkaille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esiopetusikäisen lapsen huoltajalle tarjotaan ehdotus sopivasta esiopetuspaikasta tekstiviestillä. Paikkaa tarjotaan lapsen omalta asuinalueelta siten, että esiopetusmatka on lapselle mahdollisimman lyhyt ja turvallinen. Samalla halutaan taata ehyt opinpolku eli sujuva tulevaan kouluun jatkaminen.

Esiopetuksen oppilaaksi oton perusteet koskevat sekä suomen- että ruotsinkielistä esiopetusta.

Testialueilla yli neljä viidestä vanhemmasta otti tarjotun esiopetuspaikan tekstiviestitse vastaan

Helsinki testasi alkuvuonna 2020 ennakoiden tarjottavaa esiopetuspaikkaa kahdella varhaiskasvatusalueella. Kokeilu onnistui erinomaisesti, sillä reilusta tuhannesta pilottialueen huoltajasta, joille viesti lähetettiin, yli 90 % vastasi viestiin. Viestiin vastanneista yli 90 % myös otti tarjotun paikan vastaan eli kaikista viestin saaneista jopa yli neljä viidesosaa. Loput perheistä sopivat esiopetuksesta tai kaupungin tarjoaman paikan vaihtamisesta jättämällä hakemuksen.

Jatkossa esiopetuspaikkaa tarjotaan ennakoiden koko Helsingissä. Ainoana rajoitteena on se, että lapsen täytyy olla jo valmiiksi kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Ne huoltajat, joiden lapset eivät ole, eivät saa tekstaria, vaan he hakevat esiopetuspaikkaa toistaiseksi yhä täyttämällä hakemuksen.

”Maailman toimivin kaupunki osaa ennakoida kaupunkilaisten tiedon- tai palvelutarpeen. Miksi pakottaisimme ihmiset täyttämään lomakkeita, jos lakisääteisen tehtävän palvelutarve on ennakoitavissa ja meillä on tarvittava data palvelun tai tiedon tarjoamiseen? Toimivan esiopetuspaikka tekstarilla -mallin skaalaaminen tulee helpottamaan tuhansien perheiden arkea”, iloitsee Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Myös perinteisen hakemuksen käyttö ja paikan vaihtaminen ovat jatkossakin mahdollisia

​Ennakoiva esiopetuspaikan tarjoaminen sujuvoittaa esiopetusikäisten lasten huoltajien lisäksi myös päiväkodinjohtajien työtä, sillä hakemusten käsittely jää pääosin pois. Huomioitavaa on, että automaatiosta huolimatta ennakoiva esiopetuspaikan tarjonta ei pakota huoltajaa vastaanottamaan tarjottua paikkaa, vaan se voidaan halutessaan muuttaa perinteisen palvelupolun kautta.

Helsingin digitalisaatio-ohjelman avulla kaupunki pyrkii kehittämään palveluja, jotka ennakoivat helsinkiläisten tarpeita ja vastaavat niihin entistä henkilökohtaisemmin. Esiopetuspaikkapilotin tekninen toteutus tehtiin BookIT Finland Oy:n tekstiviestiratkaisuna.

Lisätietoja esiopetukseen hakeutumisesta:

Lisätietoja esiopetukseen hakeutumisesta voit lukea kaupungin verkkosivuilta
Oppilaaksioton perusteista voit lukea täältä.