"Horizons – kohti päästötöntä kaupunkimerenkulkua" -tilaisuus järjestettiin Helsingin kaupungintalon uudella tapahtumatorilla. (Kuva: Jonne Räsänen )

Kohti päästötöntä kaupunkimerenkulkua

Helsingin edustalla on lukuisa määrä saaria, joihin ei vielä pääse ilman omaa venettä. Helsingin kaupungin merellisen strategiaprojektin myötä tähän haetaan muutosta. Ratkaisua älykkääksi, energiatehokkaaksi ja hiilineutraaliksi vesiliikennejärjestelmäksi suunnitellaan parhaillaan. Yrityspalvelut-yksikön päällikkö Ulla Tapaninen elinkeino-osastolta toivoo järjestelmän yhdistävän mannerkaupungin paremmin saaristoon, jotta asukkaat ja matkailijat voisivat nykyistäkin paremmin nauttia saariston tarjonnasta.

Helsinki on hiljattain liittynyt kansainväliseen SEA20-verkostoon, johon kuuluvat kaupungit ovat omistautuneet muutokselle, jossa merenkulku- ja energia-alat muovautuvat yhtenäiseksi, tehokkaaksi, ekologiseksi ja digitaalisesti yhdistetyksi ekosysteemiksi. Verkoston mahdollistaa Wärtsilä, jonka kanssa kaupunki järjesti 17. huhtikuuta "Horizons – kohti päästötöntä kaupunkimerenkulkua" -tilaisuuden kaupungintalon aulan uudella tapahtumatatorilla.

Tapahtuma toi yhteen avainasemassa olevia toimijoita niin teknologia-alalta, korkeakouluista kuin operaattorien joukosta keskustelemaan hiilineutraalista vesiteitse kulkevasta liikennejärjestelmä.

Tulevaisuudessa julkisen liikenteen odotetaan kasvavan yksityisiä liikkumisvälineitä yleisemmäksi kulkumuodoksi. Fokus tulee olemaan raiteilla, pyörillä ja jopa vesiteillä. Kaupunkien tiivistyessä voidaan nähdä siirtymää pois yksityisistä liikennevälineistä kohti jaettuja liikenneratkaisuja, joiden kulutus perustuu palvelun tarjontaan. Meriteollisuus yrittää pysyä mukana kehityksessä, jossa kaupunkien tarpeet vaihtelevat.

Kaupunki tarkasteli tänään yhdessä Wärtsilän ja tapahtuman osallistujien kanssa askelmerkkejä hiilineutraalin vesiliikenne-ekosysteemin luomiseksi. 

Järjestelmän peruspilareiden takaamiseksi suuret kysymykset on ratkaistava ensin. Kuinka voimme turvata saariston monimuotoisuuden suojelun? Kuinka tuotetaan energiaa, joka vastaa matkustajien tarpeita kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla? Päästöt, polttoaineenkulutus ja asiakkaiden tarpeita palveleva liikennöinti vaativat keskustelua. Älykkäiden alusten yhdistäminen älykkäisiin satamiin on yksi ratkaisu, mutta tarvitaan myös oikeanlainen infrastruktuuri tukemaan puhtaan energian toimitusketjua.

Lisätietoja

Horizons
Horizons-tapahtumasarja on suunniteltu luomaan keskustelua ja yhteistyötä rajat ylittävästi politiikka-, tiede-, business- ja teollisuusmaailmojen välille. Wärtsilän inspiroimana tilaisuudet rakentavat sillan tämän päivän ja kestävän tulevaisuuden välille sekä antavat osallistujille mahdollisuuden kokoontua luomaan yhdessä ratkaisuja, jotka muuttavat teollisuutta ja auttavat turvaamaan tulevaisuuden, josta voimme olla ylpeitä.

Helsingin merellinen strategia

SEA20-verkosto