Ihmisiä kirpputorilla Suvilahdessa

Kiertotalouden palvelut löytyvät nyt pääkaupunkiseudun palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löytyy nyt uusi palvelukokonaisuus nimeltä Kiertotalouden palvelut. Palvelukokonaisuuteen on koottu alkuvaiheessa pääasiassa Helsingissä toimivia kierto- ja jakamistalouden palveluja, mutta jatkossa kaikki pääkaupunkiseudun kiertotaloustoimijat ovat tervetulleita mukaan. Tavoitteena on helpottaa palvelujen löytämistä ja edistää kiertotaloutta asukkaiden arjessa.

Mukana on sekä yritysten tarjoamia, että kaupungin omia palveluja. Kartalle merkityt toimijat ja yritykset toteuttavat toiminnassaan kierto- ja jakamistaloutta ja edistävät kestäviä elämäntapoja.

Palvelukartalta osoitteesta palvelukartta.hel.fi hakusanalla ”kiertotalous” löytyy muun muassa kirpputoreja, käytetyn tavaran ja vaatteiden sekä uusiomateriaaleista valmistettujen tuotteiden liikkeitä, kirjastojen välineiden ja laitteiden lainauspalvelut, hävikkiruoan myyjiä, vuokrauspalveluja, yhteiskäyttötiloja sekä yhteiskäyttöisiä kulkuneuvoja.

Kaupungin omia kiertotalouden toimijoita ovat Uusix-verstaat, Pakilan työkeskuksen kalustemyymälä ja Staran kierrätyskeskus. Uusix-myymälöissä myydään kierrätettyjä ja kunnostettuja tavaroita sekä uusiotuotteita, Pakilan työkeskuksen kalustemyymälässä myydään kaupungin käytöstä poistettuja kalusteita sekä uusiotuotteita ja Staran kierrätyskeskuksessa myydään kaupungin korjaus- ja rakennuskohteista yli jääneitä rakennustarvikkeita sekä kaupungin käytöstä poistettuja ajoneuvoja ja työkoneita.

Lisää yrityksiä ja toimijoita mukaan

Palvelukartan Kiertotalouden palvelut kehittyy jatkuvasti ja kartalle otetaan mukaan lisää yrityksiä ja toimijoita. Mikäli yrityksesi edistää kestäviä elämäntapoja ja toteuttaa kierto- tai jakamistaloutta toiminnassaan, voit ilmoittautua mukaan. Helsingille valmistuu kesäkuuhun mennessä sähköinen Kaupunki alustana -ilmoittautumislomake, jonka kautta kiertotalouden toimija voi itse ilmoittaa kiertotalouspalvelunsa Palvelukartalle. Uutisoimme Palvelukartassa, kun lomake avautuu käytettäväksi.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yhtenä keinona tämän tavoitteen saavuttamisessa on kiertotalouden edistäminen.

Kiertotalouden palveluita on jo tarjolla ja kuluttajat ovat kiinnostuneita uusista kestävämmistä tavoista kuluttaa, mutta palvelujen tulisi olla helposti ja kätevästi löydettävissä. Palvelukartan Kiertotalouden palvelut -kokonaisuus vastaa tähän tarpeeseen ja auttaa palveluita ja asukkaita löytämään toisensa.

Kiertotalouden perusajatuksena on resurssien tehokas käyttö. Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, tuotteet ja materiaalit säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuotannosta ja kulutuksesta syntyvän hukan ja jätteen määrä pyritään minimoimaan.

Kiertotaloudessa kuluttaminen ei perustu omistamiseen vaan jakamiseen. Jakamistalouden ydinajatuksena on tavaroiden, tilojen ja palvelujen tehokkaampi hyödyntäminen siirtymällä omistajuudesta käyttöoikeuksiin, vuokraamiseen, lainaamiseen ja yhteiskäyttöön.

Tutustu Palvelukartan uuteen Kiertotalouden palvelut -kokonaisuuteen:

https://palvelukartta.hel.fi hakusanalla "kiertotalous"

Lisätietoja kaupungin omista kiertotaloustoimijoista:

helsinginilmastoteot.fi/idea/kiertotalousvalintoja-arjessa

Lisätietoja antaa:

Pirita Kuikka
ympäristösuunnittelija, ympäristöpalvelut
pirita.kuikka@hel.fi
09 310 32045