Suoraan sisältöön
A A A
Kuva: Mika Lappalainen

Pormestarimalli kaupunginvaltuustossa

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseksi perin pohjin. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta keskiviikkona 16. maaliskuuta.

Jos valtuusto hyväksyy ehdotuksen, uusiksi menee sekä poliittisen johtamisen malli että kaupungin oma organisaatiorakenne. Esityksen mukaan Helsinki siirtyy pormestarimalliin eli valtuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan. Muutos on määrä tehdä, kun seuraava valtuusto aloittaa toimintansa vuonna 2017 pidettävien kuntavaalien jälkeen.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit kaupunginhallituksen jäseninä ja toimialalautakuntien puheenjohtajina. Pormestari ja apulaispormestarit ovat esityksen mukaan päätoimisia ja palkallisia luottamushenkilöitä.

Ehdotuksen toinen lähtökohta on siirtyminen toimialamalliin. Kaupungin nykyiset 31 virastoa ja liikelaitosta on tarkoitus koota palvelukokonaisuuksittain toimialoiksi, joita on keskushallinnon lisäksi korkeintaan neljä. Ehdotuksen mukaan toimialat voivat olla sosiaali- ja terveystoimi, opetus- ja varhaiskasvatustoimi, tekninen toimi sekä kulttuuri-, liikunta ja vapaa-aikatoimi.

Myös kaupungin lautakuntaorganisaatio on määrä uudistaa kokonaan. Toimialoille muodostetaan lautakunnat ja niille tarpeellinen määrä jaostoja.

Kaupunginhallituksessa sosialidemokraatit ehdottivat asian palauttamista uuteen valmisteluun, mutta ehdotus hävisi äänin 12 – 3.

Pohjaesitykseen tehtiin yksimielisesti pieniä muutoksia. Kaupunginhallituksen kooksi ehdotetaan 15 henkeä ja toimialalautakuntien jäsenmääräksi lähtökohtaisesti 13 henkeä. Lisäksi luvataan turvata kaikkien kaupunginhallitusryhmien mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaupunginhallituksen työskentelyyn.

Johtamisjärjestelmän uudistamisen perusajatus on se, että kuntavaalien tulos heijastuu aikaisempaa suoremmin kaupungin johtamiseen.

Lisää aiheesta

Kaupunginvaltuuston esityslista 16.3.

Voit seurata kokousta Helsinki-kanavalta

Kaupunginhallituksen esityslista ja päätöstiedote 29. helmikuuta.

JAA