Kaupunginhallitus myönteinen englanninkieliseen ylioppilastutkintoon

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16. huhtikuuta lausunnon englanninkielisen ylioppilastutkinnon selvityksestä sekä päätti esittää valtuuston käsittelyyn nuorten aloitteet ja kunnan jäsenen aloitteen esteettömästä ulkoliikuntapuistosta.

Kaupunginhallitus suhtautuu periaatteessa myönteisesti ylioppilastutkinnon järjestämiseen myös englannin kielellä. Englanninkielisellä ylioppilastutkinnolla on edellytykset vahvistaa ylioppilastutkinnon asemaa kansainvälisesti, joten on tärkeää, että tutkinnon kansainvälistämistä selvitetään.

Lausunnossaan opetusministeriön teettämään selvitykseen englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä kaupunginhallitus toteaa, että Suomessa opiskelevat vieraskieliset opiskelijat, joilla on jo valmiiksi hankittu hyvä englannin kielen taito, hyötyisivät englanninkielisestä tutkinnosta, etenkin jos heidän suomen tai ruotsin kielen taitonsa on heikko.

Tutkinnon avaamista kaikille halukkaille tulee kaupunginhallituksen hyväksymän lausunnon mukaan kuitenkin harkita tarkkaan. Jos koulun opetuskieli on suomi tai ruotsi, saattaisi opiskelijan näkökulmasta haittapuolena olla se, että hänellä ei ole kokemusta tutkintoaineiden opiskelusta englannin kielellä.

Nuorten aloitteet valtuustoon

Kaupunginvaltuusto päätti esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.7.-31.12. Yhdeksässä aloiteessa on tuotu esille harrastusmahdollisuuksien ja joukkoliikenteen parantamisehdotuksia sekä muun muassa maahanmuuttajatyttöjen yhdenvertaisuuden kehittämistä harrastuksissa ja ammatinvalinnassa. Edellisvuosien tapaan aloitteet ovat konkreettisia parannusehdotuksia.

Aloitteiden koonti (pdf)

Nuorten aloitteiden käsittelyä on kehitetty ja erityisen tärkeänä pidetään, että aloitevastaukset saadaan nuorille kohtuullisessa ajassa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4. pidetyssä kokouksessa hallintosäännön muutoksen, joka oikeuttaa nuorisoneuvoston edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden valtuuston kokouksissa silloin, kun nuorten aloitteita käsitellään. 

Lue lisää
Kaupunginkanslian tiedot


Kaikki kaupunginhallituksen päätökset

JAA