Kestävä kehitys konkretisoituu

Helsinki haluaa erottautua globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijänä ja päätti syyskuussa 2018 sitoutua vapaaehtoiseen kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden (SDG) toimeenpanoraportointiin YK:lle New Yorkin mallin mukaisesti, ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa. Raportoinnin kautta Helsingin on mahdollista nostaa vastuullisuus konkreettisella tavalla kaupungin toimintaa yhä vahvemmin ohjaavaksi lähtökohdaksi. Raportoinnin ensimmäinen vaihe on valmistunut ja julkistettu Helsingin kaupunkisymposiumin yhteydessä 3. huhtikuuta.

Raportoinnin ensimmäisessä vaiheessa luotiin näkymä Helsingin kaupunkistrategiasta ja sen yhteyksistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Helsingin strategiassa on tunnistettavissa useita tavoitteita, joiden kautta kaupunki osallistuu globaaliin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Helsingin kaupunkistrategia tiivistetään julkaisussa kolmeen teemaan: kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat palvelut ja vastuullinen taloudenpito. Näiden teemojen alta oli tunnistettavissa neljätoista tavoitekokonaisuutta, jotka toteuttavat vähintään yhtä YK:n tavoitetta paikallisella tasolla.

Tavoitteiden yhteydessä nostetaan esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joilla kaupunki toteuttaa strategiaansa ja samalla edistää YK:n tavoitteita. Poiminnat toimenpiteistä on koostettu kaupunkistrategiaa toteuttavista kärkihankkeista, Hiilineutraali Helsinki 2035 - toimenpideohjelmasta, talousarviosta ja toimialojen toimintasuunnitelmista. Julkaisussa esitellään myös tavoitteiden seurantamittaristo.

Työ jatkuu ja raportointia kehitetään edelleen. Kevään 2019 aikana tuotetaan laaja paikallinen toimeenpanoraportti. Siinä keskitytään seuraamaan sellaisten Helsingin toimenpiteiden edistymistä, jotka linkittyvät YK:n koulutusta, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, eriarvoisuuden vähentämistä, ilmastotekoja sekä rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvää hallintoa koskeviin tavoitteisiin.

Raportti julkistetaan kesäkuussa 2019 Helsingissä ja luovutetaan YK:lle heinäkuussa.


Maailman toimivin kaupunki  –  Kestävän kehityksen tavoitteet, Kaupunkitasoisen toimeenpanoraportoinnin I osa  PDF

Pormestari Jan Vapaavuori: Helsingin tulisi raportoida YK:n kestävän kehityksen tavoitteista 12.9.2018

Agenda 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteet YK:n verkkosivuilla