Kuva: My Helsinki / Jussi Hellsten

Kerro ideasi merellisen Helsingin kehittämiseksi

Helsingin kaupunki valmistelee merellistä strategiaa. Merellisen strategian tavoitteena on parantaa kaupungin merellisten kohteiden saavutettavuutta ja saariston palveluja sekä edistää merellisiä tapahtumia.

Miten merellisten kohteiden saavutettavuutta, saariston palveluja sekä merellisiä tapahtumia voisi mielestäsi edistää?

Osallistu!

Kerro näkemyksesi tai ideasi 15. maaliskuuta mennessä:
siirry ideasivulle


Taustatietoa

Helsingin merellisen strategian suunnittelu

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021